Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (2024)

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (1)

1

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexamen over alle vakken en over de periode 1998-2005 per onderwijstype, provincie, gemeente en vestiging

Bijlage horend bij Hoe ongelijkwaardig blijft het eindexamen

tussen scholen? Discrepanties tussen de cijfers voor het

schoolonderzoek en het centraal examen in het voortgezet

onderwijs tussen 1998 en 2005 van Marloes de Lange &

Jaap Dronkers.

VWOBijlage 1: Alle VWO-scholen en hun gemiddeld verschil in becijfering tussen het schoolonderzoek en het centraal

schriftelijk eindexamen over alle vakken en over de periode 1998-2005

SO-CE Naam Adres Plaats BRIN

0,61 Gem Ommelander College Pastorielaan 11 Appingedam 08TX

0,05 Fivelcollege Sikkel 3 Delfzijl 00PD

1,00 Vrije School Groningen Merwedestraat 45 Groningen 16NK

0,43 Roling CollegeI Melisseweg 2 Groningen 20EG

0,35 H.N. Werkman-College Nieuwe Sint Jansstraat 11 Groningen 20EM

0,25 Augustinuscollege Adm de Ruyterlaan 37 Groningen 02CE

0,25 Reitdiepcollege Eikenlaan 286 Groningen 13ZU

0,25 Zernike College Helperbrink 30 Groningen 20ER

0,23 Wessel Gansfortcollege Heerdenpad 8 Groningen 14RP

0,18 C.S.G. Groningen locatie Augustinus Adm. de Ruyterlaan 37 Groningen 14RP

0,11 Gomarus College Vondelpad 1 Groningen 02UV

0,09 Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220 Groningen 02CR

0,03 Praedinius Gymnasium Turfsingel 82 Groningen 20BV

0,33 Maartenscollege H Roland Holststraat 3 Groningen 01UH

0,51 Dr Aletta Jacobscollege Nieuweweg 4 Hoogezand 25GM

0,40 De Waezenburg sgmI Waezenburglaan 55 Leek 00HD

0,40 Nienoordcollege Waezenburglaan 51 Leek 00DI

0,73 ROC Noorderpoortcollege lok.Comenius Engelandlaan 1 Stadskanaal 25LW

0,53 Comenius College sgmI Engelandlaan 1 Stadskanaal 13SR

0,28 PC en RK sgm Ubbo Emmius Stationslaan 17 Stadskanaal 02VJ

0,71 Gem sgm Winkler Prins Raadsgildenlaan 1 Veendam 16PI

0,35 Reg sgm Ter Apel -VZ Oude Weg 41 Ter Apel 16IH

0,20 Opb sgm Dollard College Dr J H Hommesplein 2 Winschoten 20CM

0,43 Dockingacollege Birdaarderstraatweg 13 Dokkum 00ZX

0,30 Dockingacollege Woudweg 140 /146 Dokkum 00ZX

0,39 Lauwers College sgm De Hoefslag 40 Buitenpost 00ZV

0,33 Marne College Burg Praamsmalaan 31 Bolsward 25GB

0,01 Reg sgm Simon Vestdijk Kon Julianastraat 3 Harlingen 14DC

0,33 Bornego College Ds Kingweg 1 Heerenveen 25CV

0,28 Opb sgm Sevenwolden F Schurerplein 1 Heerenveen 14FW

0,64 De Delta sgm Dr J Botkeweg 3 Leeuwarden 20DL

0,48 Sg. Piter Jelles. Unit 2: Montessori D. Kalmaleane 2 Leeuwarden 20DL

0,44 Comenius chr sgm Achter de Hoven 118 Leeuwarden 02VC

0,30 Slauerhoff D Kalmalaann 2 Leeuwarden 15GE

www.iue.it/Personal/Dronkers/Dutch/eindexamen9805.pdf

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (2)

2

0,08 Christelijk Gymnasium Beyers Naude Gymnasiumstraat 36 Leeuwarden 14WI

-0,10 De Delta sgm Noorderweg 1 Leeuwarden 20DL

0,48 Stellingwerf College Martenskamp 1 Oosterwolde 15VQ

0,36 Chr sgm Liudger Raai 200 Drachten 25CM

0,35 Chr sgm Liudger Lauwers 200 Drachten 25CM

0,09 Opb sgm Singelland Torenstraat 28 Drachten 04YE

0,49 Bogerman sgm Hemdijk 2 Sneek 25CR

0,33 Reg sgm Magister Alvinus Almastraat 5 Sneek 16FP

0,29 Hogeland College A G Bellstraat 2 Warffum 16ZK

0,23 Linde College Drafsportlaan 22 Wolvega 19LO

0,20 Chr sgm Vincent van Gogh S Lagerlofl aan 3 Assen 02EB

0,13 Opb sgm Dr Nassau College G v Prinstererlaan 98 Assen 20LO

0,46 Sgm De Nieuwe Veste Van Heeckerenlaan 2 Coevorden 12IR

0,49 K Drents College sgm Wendeling 59 Emmen 00PF

0,14 Het Hondsrug College Emmalaan 25-26 Emmen 16VP

0,09 Het Esdal College Angelsloërdijk 13 C Emmen 20LA

0,17 Menso Alting College chr sgm Julianastraat 3 Hoogeveen 02VA

0,06 Opb sgm v en De Groene Driehoek Valkenlaan 1 Hoogeveen 19IW

0,23 R.S.G. “Stad en Esch” Zuideinde 51- 53 Meppel 25CL

-0,05 Chr sgm Dingstede G Doustraat 13 Meppel 03XM

0,54 Pius X College sgm C Franckstraat 4 Almelo 02EK

0,28 PC sgm Het Noordik Noordikslaan 68 Almelo 02DO

0,27 Openb sgm Erasmus Sluiskade NZ 68 Almelo 04HR

0,13 K sgm St Canisius Slot 31 Almelo 16VI

0,47 Chr sgm Revius Lebuinuslaan 1 Deventer 01VJ

0,20 Etty Hillesum Lyceum loc. Het Vlier Het Vlier 1 Deventer 01VJ

0,10 A Hegius Lyc opb sgm Het Vlier 1 Deventer 20BM

0,00 Etty Hillesum lyceum loc. H.Boerhaavelaan H. Boerhaavelaan 1 Deventer 01VJ

-0,10 Geert Groote Coll sgm H Boerhaavelaan 1 Deventer 14SI

0,63 Opb sgm t Stedelijk Lyceum - Zuid Tiemeister 20 Enschede 00AH

0,60 Het Stedelijk Lyceum - loc. Schuttersveld Boddenkampsingel 80 Enschede 00AH

0,44 Opb sgm t Stedelijk Lyceum - Kottenpark Lyceumlaan 30 Enschede 00AH

0,35 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Bruggertstraat 60 Enschede 17VN

0,30 Ichthus College Bruggertstr 60 Enschede 00KD

0,23 Jacobus College-locatie v.d.Waalslaan Van der Waalslaan 35 Enschede 17VN

0,20 Bonhoeffer College, locatie van der Waalslaan van der Waalslaan 35 Enschede 17VN

0,05 Het Assink Lyceum Bouwmeester 1 Haaksbergen 05FB

0,16 Vechtdal College sgm Burg Schuitestraat 3 Hardenberg 02UX

0,25 Reggesteyn chr sgm Noetselerbergweg 20 Nijverdal 02XJ

0,54 Scholengemeenschap De Grundel (tijdelijk)Bataafse Kamp 6 Hengelo 18CR

0,24 Twickel sgm Woolderesweg 130 Hengelo 19HG

0,21 Opb sgm Hengelo Bataafse Kamp 6-7 Hengelo 20CS

0,29 De Waerdenborch sgm Haarstraat 14 Holten 19FF

0,23 Ichthus College sgm J Ligthartstraat 1 Kampen 02VB

0,19 SG Pieter Zandt Kamperstraatweg 1 a Kampen 23VL

0,06 Almere Coll Ontmoetsch Engelenbergplantsoen 5 Kampen 01XN

0,33 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Prof Ter Veenstr 5 Emmeloord 20CR

0,19 Emelwerda Coll chr sgm Peppellaan 1 Emmeloord 02JG

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (3)

3

0,43 Thijcollege sgm Thijlaan 30 Oldenzaal 07LG

0,36 Twents Carmel College Thijlaan 30 Oldenzaal 05AV

0,34 Twents Carmel College, Lyceumstraat Lyceumstraat 36 Oldenzaal 05AV

0,30 Twents Carmellyceum Lyceumstr. 36 Oldenzaal 19PO

0,09 Carmel College Salland Hofstedelaan 4 Raalte 04OY

0,24 Rsg Steenwijk Lijsterbesstraat 1 Steenwijk 16GZ

0,73 Thomas a Kempis College Schuurmanstraat 1 Zwolle 01AA

0,60 ROC De Landstede Dr. van Deenweg 70 Zwolle 01AA

0,45 Greijdanus College Campus 5 Zwolle 17VS

0,40 Agnieten College - Lokatie Meander Dobbe 37 Zwolle 02VT

0,34 Carolus Clusiuscoll chr sgm Pr Julianastraat 66 Zwolle 02VT

0,34 Sgm V d Capellen Lassuslaan 230 Zwolle 17BZ

0,25 Thorbecke sgm Dr v Heesweg 1 Zwolle 20DB

0,00 Meander College chr sgm Dobbe 60 Zwolle 17WR

-0,06 Gymnasium Celeanum Veerallee 30 Zwolle 20CF

0,28 Chr Coll Schaersvoorde Slingelaan 28 Aalten 00LJ

0,80 Edison College Waleweingaarde 103 Apeldoorn 20KQ

0,50 Chr sgm Sprengeloo Jachtlaan 108 Apeldoorn 08SG

0,35 Koninklijke sgm Apeldoorn Jhr mr Molleruslaan 42 Apeldoorn 20QU

0,34 De Heemgaard chr sgm Heemradenlaan 125 Apeldoorn 09QM

0,23 RK sgm Veluws College Waltersingel 130 Apeldoorn 02RA

0,21 Jac Fruytier sgm Anklaarseweg 71 Apeldoorn 01RL

-0,03 Gymnasium Apeldoorn Kastanjelaan 10 Apeldoorn 20QU

0,70 Instituut de Boer Amsterdamseweg 15 Arnhem 25AR

0,61 Mozaiek College opb sgm Thorbeckestraat 17 Arnhem 25GL

0,44 Olympuscollege PC RK sgm Olympus 11 Arnhem 05FF

0,39 PC RK sgm Arnhem Oost (Thomas a Kempis) T a Kempislaan 25 Arnhem 07PK

0,28 PC RK sgm Arnhem Oost Bernhardlaan 49 Arnhem 07PK

0,21 Lorentz College Groningensingel 1235/1245

Arnhem 20TZ

0,20 Gelders College Warnsbornlaan 12 Arnhem 25MH

0,20 Gelders College Utrechtseweg 174 Arnhem 25MH

0,15Scholengroep Gelders Mozaïk, locatie Warnsbornlaan

Warnsbornlaan 12 Arnhem 25GL

-0,09 Stedelijk Gymnasium Statenlaan 8 Arnhem 20RM

0,05 Joh Fontanus College chr sgm Weth Rebellaan 135 Barneveld 00SZ

0,21 Over Betuwe College De Heister 1 Bemmel 17IM

0,11 Ors Lek en Linge Multatulilaan 6 Culemborg 19EW

0,07 Kon Wilhelmina Col Beethovenlaan 1 Culemborg 19QA

0,21 Liemers College sgm Heerenmaten 6 Zevenaar 16SK

0,29 Rietveld Lyceum sgm Kruisbergseweg 4 Doetinchem 20AD

0,24 St Ludgercollege k sgm Vondelstraat 5 Doetinchem 02NZ

0,13 PC sgm Ulenhof College Bizetlaan 86 Doetinchem 02FC

0,34 Pax Christi Coll RK sgm Mr van Coothstraat 34 Druten 17IR

0,35 Candea College Saturnus 1 Duiven 03RR

0,16 Pallas ene College Koekeltse Boslaan 21 Ede 19KZ

0,15 Marnix College school Pr Bernhardlaan 30 Ede 05LF

0,11 Marnix College AVO sgm Pr Bernhardlaan 30 Ede 02UP

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (4)

4

0,10 Chr sgm Het Streek Bovenbuurtweg 1 Ede 25GE

0,14 Protestants christelijk sgm De Nuborgh L Wijden 50 Elburg 01FU

0,23 Rsg Noord Oost Veluwe Schotweg 1 Epe 13JO

0,21 Federatie voor chr VO P Krugerweg 50 Ermelo 00WI

0,34 R.k. Scholengemeenschap Marianum Deken Hooijmansingel 1 Groenlo 02QN

0,35 Chr Coll Nassau Veluwe sgm Stationslaan 26 Harderwijk 02FB

0,28 Reg sgm t Slingerbos Eisenhowerlaan 59 Harderwijk 17CK

0,04 Chr College De Noordgouw Eperweg 34-a Heerde 00MP

0,05 Reg sgm Staring College Dr C V Disselweg 14 Lochem 24TF

0,74 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen IJsbeerstraat 12 Nijmegen 20EO

0,71 Montessori College voor VWO Kwakkenbergweg 33 Nijmegen 00RZ

0,60 Dominicus, De Monnikskap Hengstdal 3 Nijmegen 14NQ

0,45 Canisius College Berg en Dalseweg 207 Nijmegen 01VN

0,36 Nijmeegse sgm V Cranenborchstraat 7 Nijmegen 02VE

0,31 Lindenholt College Leuvensbroek 30-01 Nijmegen 21SK

0,20 RK sgm Kandinsky College Malderburchtstraat 11 Nijmegen 02ST

0,15 Stedelijk Gymnasium Nijmegen Kronenburgersingel 269 Nijmegen 20CI

0,06 Dominicus College Nijmegen Energieweg 93 Nijmegen 14NQ

0,48 Dorenweerd College Dalweg 5 Doorwerth 02SY

0,14 Reg sgm Het Rhedens Kleiberglaan 1 Rozendaal 02VN

0,70 RSG Meander Burg C.v.Nootenlaan 1 A Tiel 19EE

0,25 Lingecollege Heiligestraat 78 Tiel 23HC

-0,03 Het Linge College Heiligestraat 78 Tiel 16LT

0,25 Hendrik Pierson College Mammoetstr 3 Zetten 00TM

0,19 Opb sgm Pantarijn Hollandseweg 11 Wageningen 16YV

0,33 Isendoorn College Lage Weide 1 Warnsveld 08LP

0,24 De Driemark gem sgm Zonnebrink 15 Winterswijk 17AA

0,18 Isala College k sgm Laan van Schuijlenburg 8 Silvolde 14UM

0,18 Maaswaal College Veenseweg 18 Wijchen 00OB

0,04 Scholengroep Cambium Courtine 2 Zaltbommel 17AY

0,10 Candea College Zonegge 709 Zevenaar 03RR

0,53 De Vrije School Zutphen (De Berkel) Weerdslag 14 A Zutphen 16NK

0,31 Stedelijk sgm Zutphen Isendoornstraat 3 Zutphen 20DH

0,28 Baudartius College Isendoornstr. 1 Zutphen 02VS

0,44 Meridiaancollege RK sgm D Fockemalaan 12 Amersfoort 00ML

0,28 Vallei College Paladijnenweg 611 Amersfoort 20EI

0,25 Van Lodensteincollege Utrechtseweg 228 Amersfoort 03WO

0,23 Meridiaancollege RK sgm Trompetstraat 1 Amersfoort 00ML

0,21 Meerwegen College, vestiging Farel Paladijnenweg 101 Amersfoort 14RC

0,18 Meerwegen College L Heynricsstraat 23 Amersfoort 14RC

0,08 Sgm voor De Amersfoortse Berg H de Grootlaan 25 Amersfoort 20EA

0,06 Guido de Bres Paladijnenweg 251 Amersfoort 00JT

-0,15 Joh v Oldenbarnevelt Gymnasium Thorbeckeplein 1 Amersfoort 20CK

0,18 Baarnsch Lyceum Torenlaan 77 Baarn 02TG

0,39 Het Nieuwe Lyceum J Steenlaan 38 Bilthoven 00TL

0,09 Stg Werkplaats Kindergemeenschap K Boekelaan 10 Bilthoven 17WP

0,11 Regionale sgm Broklede Schepersweg 6-a Breukelen 11NY

0,19 Revius Doorn Driebergsestraatweg 6-c Doorn 02VR

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (5)

5

0,24 College De Heemlanden sgm De Slinger 48 Houten 22NE

0,06 Niftarlake College chr sgm Pauwenkamp 151 Maarssen 03OY

0,58 Oosterlicht Col PC sgm Dieselbaan 10 Nieuwegein 17GM

0,41 Anna van Rijn Coll opb sgm Albatros 1 Nieuwegein 18WS

0,26 Cals College RK sgm Vreeswijksestraatweg 6-a Nieuwegein 00VY

-0,05 Chr College Griftland sch Noorderweg 79 Soest 01NZ

1,00 STEBO Nieuwegracht 69 a Utrecht 25CU

0,76 Opb sgm Spectrum College La Bohemedreef 7 Utrecht 24TJ

0,53 Niels Stensen College RK sgm Amerikalaan 17 Utrecht 14WH

0,50 Leidsche Rijn College Van Lawick van Pabstlaan De Meern 24TR

0,40 Instituut Nieuw Blankestijn Oudegracht 189 Utrecht 25DT

0,40 Dr FH de Bruijne Lyceum Koningsbergerstr 2 Utrecht 00RO

0,36 St Gregorius College Nobeldwarsstraat 9 Utrecht 01KF

0,24 College Blaucapel chr sgm Winklerlaan 373 Utrecht 14OY

0,10 Sgm St Bonifatius College Burg F Andreaelaan 7 Utrecht 02UE

0,06 Stedelijk Gymnasium Homeruslaan 40 Utrecht 15JM

0,00 College De Klop Orinocodreef 7- 9 Utrecht 17IS

-0,14 Christelijk Gymnasium Diaconessenstr 1 Utrecht 16PA

0,30 Rembrandt College Rembrandtlaan 2 Veenendaal 19IP

0,23 Chr Lyceum sgm Kerkewijk 149 Veenendaal 02VM

0,19 Ichthus College sgm Vondellaan 4 Veenendaal 06SU

0,87 Stichtse Vrije School Zeist Socrateslaan 24 Zeist 00CB

0,40 SG De Breul Arhemse Bovenweg 98 Zeist 00MK

0,39 OSG Schoonoord, locatie Zeist Blikkenburgerlaan 2 Zeist 17BI

0,26 Montessori Lyceum Herman Jordan Jordanlaan 3 Zeist 02TH

0,21 Chr College Zeist Lyceum sch Lindenlaan 23 Zeist 02VR

0,45 Petrus Canisius Coll sgm Blekerskade 11 Alkmaar 02QX

0,40 Jan v Scorel College opb sgm Arubastraat 2 Alkmaar 19ZQ

0,39 Willem Blaeu opb sgm Robonsbosweg 11 Alkmaar 01XF

0,34 Jan Arentsz chr sgm Mandenmakerstraat 11 Alkmaar 02TD

-0,14 Murmellius Gymnasium Bergerhout 1 Alkmaar 20AA

0,71 Amstelveen College opb sgm Startbaan 12 Amstelveen 19XY

0,35 H Wesselink College chr sgm Startbaan 3 Amstelveen 02TE

0,10 Keizer Karel College Elegast 5 Amstelveen 02QZ

1,24 Sgm Reigersbos Ravenswaaipad 3 Amsterdam 21FF

1,15 Esprit scholengroep/vestiging Cartesius Fred. Hendrikplantsoen 7 A Amsterdam 17YS

0,91 Esprit Scholengroep P L Takstraat 33-34 Amsterdam 17YS

0,90 Sg. Amsterdam-Zuid (Gerrit van der Veen) Gerrit v.d. Veenstraat 99 Amsterdam 21ET

0,89 Montessori sgm Amsterdam Mauritskade 58 Amsterdam 16PS

0,89 Calandlyceum Hoekenes 61 Amsterdam 21GD

0,87 Sgs. Nieuw-West (Comenius Lyceum) Ariana Nozemanstraat 2 Amsterdam 17HB

0,78 Esprit Scholengroep P Mondriaanstraat 140 Amsterdam 17YS

0,70 Chr sgm Sweelinck Moreelsestraat 21 Amsterdam 02AO

0,69 Openb sgm Bijlmer Gulden Kruis 5 Amsterdam 03AQ

0,63 Dalton sgm Spinozalyceum P v Anrooystraat 8 Amsterdam 21BH

0,57Vrije School Noord Holland, Locatie Geert Groote School

Fred.Roeskestraat 84 Amsterdam 16TS

0,56 Meerkant Coll chr sch Nobelweg 6 Amsterdam 14RF

0,54 Sgm St Nicolaas Lyceum Pr Irenestraat 21 Amsterdam 14SE

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (6)

6

0,53 Stg Joodse Kindergemsch Cheider Zeelandstraat 11 Amsterdam 23GF

0,49 Het Hervormd Lyceum West Hemsterhuisstraat 79 Amsterdam 01TC

0,45 ASKO scholengemeenschap J Geelstraat 38 Amsterdam 00LP

0,39 Het Amsterdams Lyceum Valeriusplein 15 Amsterdam 02AP

0,39 Montessori sgm Amsterdam P de Hoochstraat 59 Amsterdam 16PS

0,39 B Nieuwentijt College Rode Kruisstraat 83 Amsterdam 17VF

0,39 Het Hervormd Lyceum Zuid Brahmsstraat 7 Amsterdam 02AR

0,36 Chr sgm Buitenveldert De Cuserstraat 3 Amsterdam 14VY

0,35 Fons Vitae Lyceum RK sgm R Vinkeleskade 53 Amsterdam 02AN

0,35 B Nieuwentijt College Rode Kruisstraat 14 Amsterdam 17VF

0,29 Joodse sgm Maimonides Noordbrabantstraat 17 Amsterdam 16PN

0,28 Het Bredero Nieuwendam Buiksloterweg 85 Amsterdam 21AS

0,16 Barlaeus Gymnasium Raamstraat 23 Amsterdam 21AB

0,11 St Ignatius Gymnasium A v Dijckstraat 1 Amsterdam 01ET

-0,20 Vossius Gymnasium Messchaertstraat 1 Amsterdam 21AF

0,90 Vrije School, Locatie Adriaan Roland Holst Loudelsweg 38 Bergen 16TS

0,56 Berger scholengemeenschap Rondelaan 28 en 34 Bergen 16ST

0,75 Kennemer College locatie Van Riemsdijklaan Van Riemsdijklaan 103 Beverwijk 27MD

0,55 Midden Kennemerland Coll V Riemsdijklaan 103 Beverwijk 20LB

0,48 Kennemer College, locatie Büllerlaan Büllerlaan 2 Beverwijk 27MD

0,28 Sgm Augustinus College Bullerlaan 2 Beverwijk 22NQ

0,45 Sgm Kennemer Lyc A Stoopplein 7 Overveen 02GN

0,40 Gooise Scholenfederatie Vossiuslaan 2-a Bussum 14SM

0,28 Willem De Zwyger College Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38

Bussum 02EV

0,28 St Vituscollege sgm Beerensteinerlaan 69 Bussum 02UB

0,30 Bonhoeffer College sgm P Kieftstraat 20 Castricum 00ZD

0,26 Jac P Thijsse College opb sgm De Bloemen 65 Castricum 20MH

0,46 Don Bosco College Heideweg 2 Volendam 20GS

0,43 Regionale sgm Enkhuizen Boendersveld 3 Enkhuizen 13EE

0,64 Linnaeus College Haarlem Zwemmerslaan 2 Haarlem 25FU

0,49 Gem Schoter sgm Sportweg 9 Haarlem 20RC

0,49 Coornhertlyceum gem sgm Lyceumlaan 1 Haarlem 20RF

0,41 RK sgm Sancta MariaVan Limburg Stirumstraat 4

Haarlem 02SB

0,31 Mendel College interconf sgm P Mulierlaan 4-6 Haarlem 07FH

0,15 Sgm Eerste Christelijk Lyceum Z Emmakade 43 Haarlem 01LZ

0,13 Stedelijk Gymnasium Prinsenhof 3 Haarlem 20QY

0,40 Haarlemmermeer Lyceum Baron de Coubertinlaan 2 Hoofddorp 19TI

0,28 Kaj Munk College K Munkweg 3 Hoofddorp 21WE

0,21 K sgm Hoofddorp Assumburg 10 Hoofddorp 00IP

0,04 Herbert Vissers Coll chr sgm Beurtschipper 200 Nieuw Vennep 03RU

0,05 College Hageveld Cruquiusweg 15 Heemstede 02UC

0,46 Openbare scholengemeenschap Huygenwaard Middenweg 76 Heerhugowaard 19ZX

0,18 Trinitas College RK sgm Bevelandseweg 1 Heerhugowaard 00XA

0,46 Opb sgm Nieuwediep Molukkenstraat 1 Den Helder 21VB

0,30 Chr sgm Etty Hillesum Drs F Bijlweg 6 Den Helder 00MV

0,70 K Lyceum In het Gooi sgm Emmastraat 56 Hilversum 00PS

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (7)

7

0,59 Gooise Scholenfederatie Jonkerweg 31 Hilversum 14SM

0,58 PCVO groep Bisonlaan 1 Hilversum 03FO

0,15 Gem Gymnasium Schuttersweg 26 Hilversum 20DD

0,40 Sgm Tabor Bouwsteen 1 Hoorn 02ME

0,31 Atlas College locatie Copernicus Nieuwe Steen 11 Hoorn 25DA

0,28 Atlas College Bontekoestraat 3 Hoorn 25DA

0,06 Sgm Tabor De Keyzerstraat 1 Hoorn 02ME

0,45 Erfgooierscollege Gooierserf 122 Huizen 00UM

0,38 Gooise Scholenfederatie Monnickskamp 7 Huizen 14SM

0,28 K Lyceum In het Gooi sgm Langsakker 4 Laren 00PS

0,18 Veenlanden College PC sgm Diamant 9 Mijdrecht 05RA

0,50 Purmerendse scholengemeenschap Jan v Egmond Hoornselaan 10 Purmerend 01EO

0,18 Purmerendse Scholengemeenschap/loc. Da Vinci Bergmolen 2 Purmerend 01EO

0,46 Gem sgm Schagen Wilhelminalaan 4 Schagen 16CX

0,25 Opb sgm De Hogeberg Haffelderweg 40 Den Burg 16KP

0,18 Alkwin Kollege RK sgm Weegbree 55 Uithoorn 14VG

0,45 Vellesan Coll opb sgm Briniostraat 16 IJmuiden 20EK

0,43 Noordzee College Wolff en Dekenlaan 1 Driehuis 01KL

0,11 Gem Gymnasium Felisenum V Hogendorplaan 2 Velsen Zuid 20DG

0,30 Casparus College Amstellandlaan 1 A Weesp 24TG

0,31 Rsg Wiringherlant Terpweg 1 Wieringerwerf 17DD

0,53 Saenredam College/loc. E. Presley E.Presleystraat 1 Zaandijk 20FC

0,39 Sgm Het Zaanlands school V van Goghweg 42 Zaandam 20CN

0,30 Pascal College Pascalstraat 4 Zaandam 02VQ

0,28 Bertrand Russell Coll Erasmusstraat 28 Krommenie 20EY

0,21 RK sgm St Michaelcollege Leeghwaterweg 7 Zaandam 02TZ

0,51 Scalacollege Diamantstr 31 Alphen aan den Rijn

10AN

0,28 Ashram College RK sgm Marsdiep 289 Alphen a/d Rijn 04DF

0,27 Chr sgm Groene Hart Pr Beatrixlaan 4 Alphen a/d Rijn 15BH

0,50 Sgm Maerlant College J Matthijssenlaan 7 Brielle 11ZH

0,50 IJsselcollege Alkenlaan 83 Capelle a/d IJssel 20BH

0,44 Comenius Coll chr sgm Lijstersingel 18 Capelle a/d IJssel 19GY

0,36 Chr Lyceum Delft sgm Molenhuispad 1 Delft 01GX

0,33 Grotius College Juniusstraat 8 Delft 20AB

0,03 St Stanislascoll RK sgm Westplantsoen 71 Delft 02DZ

0,50 Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg Kapteynweg 3 Dordrecht 24PY

0,39 Joh de Witt Gymnasium Oranjepark 11 Dordrecht 20KZ

0,30 Stedelijk Dalton Lyceum Maria Montessorilaan 7 Dordrecht 24PY

0,22 Titus Brandsma College RK sgm Kapteijnweg 3 Dordrecht 16QQ

0,05 Insula College, locatie Thuredrecht Halmaheiraplaan 5 Dordrecht 02CI

0,65 Merewade College opb sgm Wijdschildlaan 4 Gorinchem 24TP

0,37 Gomarus scholengemeenschap Hoefslag 11 Gorinchem 00WH

0,14 Chr. Sg. Oude Hoven Hoefslag 4 Gorinchem 00YH

-0,03 Gem Gymnasium Camphusianum Sparta 1 Gorinchem 19ZU

0,41 De Goudse sgm Burg Martenssingel 15 Gouda 13WH

0,15 St Antoniuscollege J Mottstr 2 -4 Gouda 02LG

0,14 Chr sgm op ref grondsl Ronsseplein 1 Gouda 02EA

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (8)

8

0,10 De Goudse Waarden Heemskerkstr 105 Gouda 14SF

0,04 Coornhert Gymnasium J v Renesseplein 1 Gouda 20AI

1,26 Sgm Johan de Witt Coll H v Doeverenplantsoen 3 ‘s Gravenhage 20MJ

0,95 Terra College Leyweg 1479 ‘s-Gravenhage 20MM

0,80 Terra College vest. Westhovenplein Westhovenplein 121 ‘s-Gravenhage 20MM

0,75 Luzac college Parkweg 9 s-Gravenhage 24HX

0,71 Internationaal College Edith Stein L Couperusplein 33 ‘s Gravenhage 21GU

0,64 Interconf Hofstadcollege Colijnplein 9 ‘s Gravenhage 17HR

0,58 Atlas College Rijswijk Karmozynstraat 2 ‘s-Gravenhage 20CQ

0,53 Vrije School voor Z-W Nederland Waalsdorperweg 12 ‘s-Gravenhage 16TV

0,44 Openbare Segbroekcollege Klaverstr 7 ‘s-Gravenhage 20MA

0,41 Openbare Maerlant Lyceum J Bildersstr 11 ‘s-Gravenhage 20MD

0,40 Vrijzinnig chr Lyceum sgm V Stolkweg 35 ‘s-Gravenhage 02UT

0,40 Thomas More College sgm Beresteinlaan 625 ‘s-Gravenhage 21HE

0,38 Aloysiuscollege k sgm Oostduinlaan 50 ‘s-Gravenhage 01PU

0,38 Thomas More Overvoorde College Beresteinlaan 625 ‘s-Gravenhage 16RG

0,30 Chr sgm Zandvliet Bezuidenhoutseweg 40 ‘s-Gravenhage 14TA

0,28 Chr Gymnasium Sorghvliet J de Wittlaan 22 ‘s-Gravenhage 02DQ

0,25 Chr sgm Overvoorde Westhovenplein 121 ‘s-Gravenhage 16RG

0,21 Haags Montessorilyceum N Bredastraat 5 ‘s-Gravenhage 02US

0,20 Dalton sgm voor VWO Aronskelkweg 1 ‘s-Gravenhage 20MF

0,20 HS voor Beeldende Kunsten, Muziek & Dans Juliana van Stolberglaan 1 ‘s-Gravenhage 23KJ

0,14 Chr. College De Populier Populierstr 109 ‘s-Gravenhage 02GJ

-0,06 Gymnasium Haganum Laan v Meerdervoort 57 ‘s-Gravenhage 20LU

0,28 ISW Het Westland Gasthuislaan 145 ‘s-Gravenzande 21HC

0,51 GSG Helinium Fazantenlaan 1-1a Hellevoetsluis 12RB

0,25 Penta College Fazantenlaan 2 Hellevoetsluis 20FR

0,00 Walburgcollege Norderstedtplein 6 Zwijndrecht 19KW

0,18 Martinuscoll alg chr sgm De Aanloop 6 Grootebroek 18CV

0,06 Andreas College chr sgm Helmbergweg 10 Katwijk 25GD

-0,05 Krimpenerwaard College Driekamp 4 Krimpen a/d IJssel 14WL

0,17 Chr College Prins Willem Alexander Eksterlaan 48 Leerdam 17XU

0,55 Rembrandt sgm Noachstraat 2 Leiden 20CL

0,55 College Vrijbergen Breestraat 18 Leiden 25AT

0,40 Bonaventuracollege burggravenlaan 2 Leiden 21GW

0,33 Bonaventuracollege Marienpoelstr 6 Leiden 21GW

0,33 Da Vinci College Kagerstr 7 Leiden 20DF

0,30 RK sgm Alverna Eijmerspoelstraat 3 Leiden 21GW

0,10 Het Vlietland College sgm Apollolaan 262 Leiden 14WJ

0,01 College Het Hoge Land Kagerstraat 1 Leiden 02VD

-0,03 Stedelijk Gymnasium Fruinlaan 15 Leiden 20DP

0,30 Veurs College Interconf Sg Burg Kolfschotenlaan 5 Leidschendam 00XK

0,36 Fioretti College RK sgm Sportlaan 3 Lisse 00UZ

0,50 Samenw sgm Maascollege Kastanjedal 2 Maassluis 19IS

0,45 Accent College, Kastanjedal Kastanjedal 2 Maassluis 17WQ

0,24 Chr sgm Aquamaryn Geuzenplein 1 Vlaardingen 17WQ

0,44 Chr sgm Prins Maurits Kon Julianaweg 57 Middelharnis 03RB

0,33 Regionale sgm Goeree Overvlakkee Burg Myslaan 5 Middelharnis 15QW

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (9)

9

0,16 Interconf sgm t Westland Tiendweg 3 Naaldwijk 21HC

0,35 Openbare sgm Northgo Duinwetering 107 Noordwijk 23KU

0,16 Teylingen College Langelaan 1 Noordwijkerhout 02KB

0,23 Het Rijnlands Lyceum Apollolaan 1 Oegstgeest 16RH

0,20 Chr sgm Willem v Oranje Randweg 2 Oud Beijerland 08VU

0,20 Reg sgm Hoeksche Waard Hoefsmid 1 Oud Beijerland 15XV

0,41 W de Zwijger College Vd Palmstraat 2 Papendrecht 20AE

-0,30 Chr sgm De Lage Waard Vijzellaan 4 Papendrecht 16QA

0,50 Opb sgm Gemini College Reijerweg 249 Ridderkerk 18TR

0,21 Farel College chr sgm Kastanjelaan 50 Ridderkerk 20AM

1,50 ISG Ibn Ghaldoen Schere 47 Rotterdam 27JY

1,00 Olympus CollegeI Olympiaweg 395 Rotterdam 02LB

1,00 CSG Calvijn, Maarten Luther Roerdomplaan 42 Rotterdam 16PK

0,85 CSG Henegouwen Henegouwerplaan 14-16 Rotterdam 01XV

0,68 Nieuw Zuid, lok. Nachtegaalplein Nachtegaalplein 53 Rotterdam 02LB

0,68 Citycollege St Franciscus Beukelsdijk 91 Rotterdam 05XJ

0,68 OSG Einstein Lyceum Middenbaan-Zuid 71-73 Hoogvliet 17CR

0,63 Caland Lyceum Argonautenweg 55 Rotterdam 14XZ

0,63 TVO locatie Thorbecke Lyceum Prinsenlaan 82 Rotterdam 15HX

0,59 Rotterdamse sgm P de Hoochstraat 29 Rotterdam 02VG

0,57 Openb sgm Hugo de Groot Nachtegaalplein 55 Rotterdam 15NF

0,55 Locatie Wolfert Dalton Argonautenweg 55 Rotterdam 15KR

0,50 Chr sgm Maarten Luther Roerdomplaan 42 Rotterdam 17VC

0,49 Melanchthon College chr sgm V Bijnkershoekweg 97 Rotterdam 18CH

0,35 CSG Johannes Calvijn Grift 30 Rotterdam 16PK

0,35 Sint Laurenscollege Voorhout 100 Rotterdam 02UG

0,34 Erasmianum gem GYMNASIUM Wytemaweg 25 Rotterdam 15SC

0,29 Openb sgm Libanon Ramlehweg 6 Rotterdam 15EO

0,28 Nova College, Montfort Montessoriweg 55 Rotterdam 23YU

0,25 Emmauscollege RK sgm Alexandriestraat 40 Rotterdam 08CU

0,21 Wartburg College (Locatie Guido de Bres) Haastrechtstraat 25 Rotterdam 00PG

0,15 Sgm Montessori Lyceum RottSchimmelpenninckstraat 17

Rotterdam 02GS

0,14 Marnix Gymnasium Essenburgsingel 58 Rotterdam 14QT

0,14 Osg Wolfert van Borselen Bentincklaan 280 Rotterdam 15KR

0,09 Wartburg College (Locatie Revius) Piccolo 50 Rotterdam 00PG

0,08 RK sgm St Montfort Montessoriweg 55 Rotterdam 02TB

0,00 Gereformeerde sgm Randstad Valenciadreef 15 Rotterdam 00TU

0,18 Interconf Makeblyde Coll H R Holstlaan 2 Rijswijk 01KO

0,47 Het Rijnlands Sassenheim sgm V Alkemadelaan 2 Sassenheim 14TD

0,59 Scholengemeenschap Schravenlant H de Grootstraat 4 Schiedam 16EI

0,40 Sgm Spieringshoek V d Brugghenlaan 2 Schiedam 00JR

0,21 Stedelijk Gymnasium Valeriusstraat 29-31 Schiedam 20DC

0,46 Het Schoonhovens College A Plesmanstraat 4 Schoonhoven 15OM

0,21De Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger

Kamerlingh Onnesdreef 4 Schoonhoven 05TA

0,53 Opb sgm De Ring van Putten Groenewoudlaan 25 Spijkenisse 19DH

0,35 Penta College Curieweg 25 Spijkenisse 20FR

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (10)

10

0,28 Penta College J A Heijwegenlaan 2 Spijkenisse 20FR

0,55 Chr sgm Aquamaryn Rotterdamseweg 55 Vlaardingen 17WQ

0,46 Vlaardingse opb sgm C Civilislaan 41 Vlaardingen 20CJ

0,38 Huygens Lyceum C Vosmaerstraat 1 Voorburg 02VO

0,33 Sgm Dalton Vatel Loolaan 125 Voorburg 00HI

0,24 St Maartenscollege sgm A v d Leeuwkade 14 Voorburg 02MU

0,08 College Het Loo (Rijnlandlaan) Rijnlandlaan 1 Voorburg 21GU

0,15 Coenecoop College Dreef 2-6 Waddinxveen 00BD

0,51 Het Rijnlands Lyceum sgm Backershagenlaan 5 Wassenaar 02GP

0,29 Adelbert College Deylerweg 163 Wassenaar 14WE

0,34 F Kalsbeek sgm J Israelslaan 56 Woerden 04IX

0,24 Minkema College Minkemalaan 1 Woerden 17AN

0,54 Erasmuscollege V Doornenplantsoen 31 Zoetermeer 00PJ

0,48 Stedelijk Coll Zoetermeer Schubertrode 42 Zoetermeer 25GA

0,19 Oranje Nassau College sgm Parkdreef 282 Zoetermeer 20BC

0,16 RK Alfrink College Werfl aan 45 Zoetermeer 01MB

0,47 OSG Walburg Norderstedtplein 6 Zwijndrecht 18TR

0,38 Develsteincoll chr sgm Develsingel 5 Zwijndrecht 14RR

0,23 Buys Ballot College sgm Bergweg 4 Goes 05OH

0,08 St Willibrordcollege k sgm Fruitlaan 3 Goes 14NX

0,01 Het Goese Lyceum V Dusseldorpstr 78 Goes 13OR

-0,10 Calvijn College v reform Kl Frankrijk 19 Goes 03JY

-0,30 RK sgm voor LYCEUM Reynaertcollege Tivoliweg 41 Hulst 25FX

0,18 Sted. Sg. NehaLennia Breeweg 71 E Middelburg 20CP

-0,16 Chr sgm Walcheren Elzenlaan 4 Middelburg 03XS

-0,04 Zwin College sgm Nieuwstraat 50 Oostburg 00AQ

0,43 Stedelijke Scholengemeenschap “De Rede” Oude Vaart 1 Terneuzen 16JO

0,18 Zeldenrust Steelantcollege zeldenrustlaan 2 Terneuzen 00LY

0,40 Stedelijk sgm Scheldemond Weijevlietplein 7-13 Vlissingen 16YC

0,57 Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman Hatfi eldpark 1-2 Zierikzee 13OR

0,10 Reg sgm Professor Zeeman Hatfi eldpark 2 Zierikzee 17BS

0,13 Varendonckcollege Beatrixlaan 25 Asten 13PE

0,49 Regionale sgm ‘t Rijks school Burg Stulemeijerlaan 24 Bergen op Zoom 10LU

0,34 Mollerlyceum RK sgm Bolwerk zuid 168 Bergen op Zoom 02FY

0,13 RK Gymnasium Juvenaat H Hart Pater Dehonlaan 63 Bergen op Zoom 16QN

0,06 Sgm Roncalli samenw sch Tuinderspad 6 Bergen op Zoom 14SW

0,36 Heerbeeck College W de Zwijgerweg 150 Best 16RT

0,18 RK sgm Pius X College Tuinstraat 1 Bladel 03KN

0,10 Elzendaalcollege RK sgm Bilderbeekstraat 27 Boxmeer 17HN

0,03 Jacob-Roelandslyceum Grote Beemd 3 Boxtel 16RB

0,34 Nassau sgm P Krugerlaan 2 Breda 16QH

0,29 Sgm OLVR P Windhausenweg 11 Breda 16RF

0,23 Prisma College, vestiging Ganzerik Ganzerik 3 Breda 19XV

0,21 Sgm Breda Emerweg 29 Breda 25GC

0,21 Sgm Breda Mendelssohnlaan 1 Breda 25GC

0,20 Sgm Graaf Engelbrecht Ganzerik 3 Breda 11BE

0,10 Newmancollege RK sgm Verviersstraat 4 Breda 14SZ

0,05 Stedelijk Gymnasium Nassausingel 7 Breda 03AM

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (11)

11

0,05 Merletcollege Land van Cuyk Grotestraat 144 Cuyk 19RX

0,33 Instelling Deurne Burg Roefslaan 9 Deurne 17VP

0,20 St Willibrord Gymnasium Beukenstraat 80 Deurne 02QP

0,13 Cambreurcollege RK sgm Mgr Schaepmanlaan 11-13

Dongen 21GZ

0,30 Rythovius College sgm Bospoort 1 Eersel 18XR

0,36 Pleincollege, Bisschop Bekkers Avignonlaan 1 Eindhoven 20IB

0,30 Bisschop Bekkerscollege Avignonlaan 1 Eindhoven 18YY

0,24 Christiaan Huygens Coll Rachmaninowlaan 2 Eindhoven 02TC

0,24 Sted College Eindhoven Henegouwenlaan 2 Eindhoven 20BK

0,20 St Joriscollege sgm Roostenlaan 296 Eindhoven 20AT

0,18 Van Maerlantlyceum sgm J v Maerlantlaan 11 Eindhoven 20GA

0,10 Augustinianum sgm Van Wassenhovestraat 26 Eindhoven 01FY

0,05 Lorentz Casimir Lyceum Celebeslaan 20 Eindhoven 25KX

0,04 Eckartcollege sgm Damocleslaan 3 Eindhoven 20IB

0,36 K sgm voor onged S Streuvelslaan 42 Etten Leur 00KV

0,39 Dongemond College Collegeweg 1 Raamsdonksveer 01IW

0,05 Strabrechtcollege Samenw.sch. Grote Bos 2 Geldrop 01XL

0,41 Het Mill Hill College sgm Venneweg 42 Goirle 20BQ

0,24 Gymnasium Bernrode Zijlstraat 3 Heeswijk Dinther 02DW

0,44 OMO Scholengroep Helmond Keizerin Marialaan 4 Helmond 20JX

0,43 Gem sgm J van Brabant Molenstraat 191 Helmond 14LF

0,37 Carolus Borromeuscollege sgm Gasthuisstraat 79 Helmond 20NF

0,20 OMO scholengroep Helmond Gasthuisstraat 79 Helmond 20JX

0,41 Jeroen Bosch College sgm Rompertsebaan 63 ‘s Hertogenbosch 20SY

0,36 Frederik Hendrik College Kooikersweg 9 ‘s Hertogenbosch 23FY

0,34 Ds. Pierson College G ter Borchstraat 1 ‘s Hertogenbosch 05PL

0,23 St Janslyceum school Sweelinckplein 3 ‘s Hertogenbosch 20ST

0,18 Stedelijk Gymnasium Kooikersweg 7 ‘s Hertogenbosch 20AJ

0,06 Rodenborchcollege RK sgm T M Kortenhorstlaan 4 Rosmalen 07MU

0,20 D’Oultremontcollege Dillenburgstraat 46 Drunen 16VK

0,15 D’Oultremontcollege sgm Dillenburgstraat 46 Drunen 13TE

0,46 RK sgm Durendael V Kemenadelaan 5 Oisterwijk 16OX

0,34 Mgr Frencken College Slotlaan 40 Oosterhout 02GF

-0,01 St Oelbert Gymnasium Warandelaan 3 Oosterhout 02QO

0,31 Markland Coll sgm Beukenlaan 1 Oudenbosch 06XL

0,40 Mondriaan College opb sgm Mondriaanlaan 1 Oss 23FX

0,19 het Hooghuis Lyceum, locatie TBL De Ruivert 5 Oss 19XH

0,09 Maaslandcollege sgm Vianenstraat 1 Oss 20WI

0,45 Jan Tinbergen College Bovendonk 1 Roosendaal 19EN

0,24 Norbertuscollege RK sgm Lyceumlaan 10 Roosendaal 20ZK

0,04 Gertrudiscollege RK sgm Bovendonk 115 Roosendaal 20ZK

0,33 Elde College Schijndel Putsteeg 4 Schijndel 04GU

0,21 RK Gymnasium Beekvliet Beekvlietstraat 4 St Michielsgestel 17JY

0,67 2College Wandelboslaan 1 Tilburg 16OX

0,40 2College Brittendreef 5 Tilburg 16OX

0,20 Pauluslyceum sgm Wandelboslaan 1 Tilburg 21GH

0,18 Theresia Lyceum sgm Cobbenhagenlaan 5 Tilburg 21EX

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (12)

12

0,16 Cobbenhagencollege sgm Brittendreef 5 Tilburg 20UF

0,10 Kon Willem II College Tatraweg 80 Tilburg 16MQ

0,03 Sint Odulphuslyceum sgm Noordhoekring 99 Tilburg 21FV

0,30 Kruisheren Kollege Schepenhoek 101 Uden 00NP

0,20 Udens College locatie Kruisheren Schepenhoek 101 Uden 06HF

0,06 Udens College Kennedylaan 22B Uden 06HF

0,04 Sgm Were Di Merendreef 1 Valkenswaard 21GV

0,40 Fioretti College sgm Muntelaar 4 Veghel 08QR

0,30 Zwijsencollege sgm Burg de Kuyperlaan 10 Veghel 04SU

0,11 Sondervick College RK sgm Locht 117 Veldhoven 15BS

0,61 Maurick College sgm T Brandsmalaan 1 Vught 02QT

0,23 Dr Mollercollege RK sgm Burg Moonenlaan 5 Waalwijk 16VK

0,20 W v Oranje Coll chr sgm Floris 5 laan 11-a Waalwijk 01GH

0,23 Altena College chr sgm Rijksstraatweg 153 Sleeuwijk 02XS

0,40 Eijkhagencollege Eijkhagenlaan 31 Landgraaf 17JB

0,29 Sgs en Romboutscollege Schoolstraat 16 Brunssum 18DO

0,18 Bisschoppelijk College Populierlaan 1 Echt 16PE

0,06 Sgm St Michiel J Klijnenlaan 683 Geleen 19PV

0,03 locatie Eloystraat Eloystraat 1 a Geleen 19PV

-0,20 Albert Schweitzer sgm Eloystraat 1-a Geleen 19XR

0,25 Commanderij College Sleutelbosch 2 Gemert 25MG

-0,11 RK sgm Sophianum Landsraderweg 3 Gulpen 01GL

0,05 RK sgm St Ursula Bergerweg 21 Horn 17GT

0,39 St.-Janscollege Amstenraderweg 122 Hoensbroek 16SL

0,30 Sintermeertencollege sgm Valkenburgerweg 219 Heerlen 19XS

0,21 Grotius College Akerstraat 115117 Heerlen 02DF

0,20 VWO Bernardinuscollege Akerstraat 95 Heerlen 19HV

0,15 Gymnasium Bernardinuscollege Akerstraat 95 Heerlen 02ZC

0,25 Bouwens v d Boye College Min Calsstraat 10 Panningen 20LL

0,09 Dendroncollege RK sgm Gebr v Doornelaan 124 Horst 25GF

0,52 College Rolduc Elbereveld Elbereveldstraat 105 Kerkrade 23WP

0,48 College Rolduc Gr Saffenburgweg 15 Kerkrade 00YN

0,46 Sgm College Rolduc Richerstraat 35 Kerkrade 16TZ

0,37 College Sancta Maria sgm Elbereveldstraat 105 Kerkrade 17WW

0,50 Porta Mosana College Nijverheidsweg 25 Maastricht 27VG

0,41 Montessori College Maastricht Eenhoornsingel 100 Maastricht 20CU

0,40 Euro College sted sgm Hunnenweg 4 Maastricht 11EE

0,26 Trichter College Tongerseweg 135 Maastricht 20CW

0,16 Sint Maartenscollege Noormannensingel 50 Maastricht 20HB

-0,01 Jeanne d Arc College Oude Molenweg 130 Maastricht 17WI

-0,20 Porta Mosana College Oude Molenweg 130 Maastricht 27VG

0,19 Stella Maris College Parallelweg 56 Meerssen 20IS

0,39 Stedelijk Lyceum Jagerstraat 2 Roermond 16BK

0,10 Bissch Col Schondeln RK sgm Heinsbergerweg 184 Roermond 03XF

0,01 Bisschop College Broekhin B Boumanstraat 30 Roermond 14PS

0,31 College Sittard Bradleystraat 25 Sittard 01MO

0,30 Serviam RK sgm Dkn Haenraetsstraat 1 Sittard 17GA

0,19 Gymnasium College Sittard Bradleystraat 25 Sittard 04DS

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (13)

13

0,40 Groenewald Proosdijveld sgm Kinskystraat 15 Stein 20KA

0,28 Sg. Stevensbeek Stevenbeekseweg 8 a Stevensbeek 16SW

0,39 College Den Hulster sgm Waterhoenstraat 44 Venlo 16XD

0,33 Thomascollege RK AB sgm Casinoweg 1 Venlo 01GN

0,18 Blariacumcollege sgm Burg Gommansstraat 224 Venlo 19HR

0,06 Thomascollege RK AB sgm Hogeweg 24 Venlo 01GN

0,26 Raayland College Leunseweg 6 Venray 25FY

0,26 Bisschoppelijk College sgm Nelissenhofweg 1 Weert 02ZR

0,18 Philips v Horne sgm Wertastraat 1 Weert 18DD

0,50 Baken Park Lyceum Buñuellaan 4 Almere-Stad 01FP

0,45 Osg De Meergronden Marktgr 65 Almere 17DN

0,21 OSG Echnaton - Helen Parkhurst (Dalton) Bongerdstraat 1 Almere-Stad 16AW

0,20 Oostvaarders College A Boekenweg 3 Almere 24RW

0,55 Sgm Lelystad Kofschip 1 Lelystad 18DQ

0,40 OSG De Rietlanden Grietenij 22-02 Lelystad 18GC

0,39 Arcus ISG Archipel 1106 Lelystad 00ZO

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (14)

14

HAVO

Bijlage 2: Alle HAVO-scholen en hun gemiddeld verschil in becijfering tussen het schoolonderzoek en het centraal

schriftelijk eindexamen over alle vakken en over de periode 1998-2005

SO-CE Naam Adres Plaats BRIN

0,66 Gem Ommelander College Pastorielaan 11 Appingedam 08TX

0,04 Fivelcollege Sikkel 3 Delfzijl 00PD

0,53 Vrije School Groningen Merwedestraat 45 Groningen 16NK

0,26 H.N. Werkman-College Nieuwe Sint Jansstraat 11 Groningen 20EM

0,17 Roling College Melisseweg 2 Groningen 20EG

0,15 Zernike College Helperbrink 30 Groningen 20ER

0,10 Wessel Gansfortcollege Heerdenpad 8 Groningen 14RP

0,03 Reitdiepcollege Eikenlaan 286 Groningen 13ZU

0,00 Augustinuscollege Adm de Ruyterlaan 37 Groningen 02CE

-0,05 C.S.G. Groningen locatie Augustinus Adm. de Ruyterlaan 37 Groningen 14RP

-0,16 Gomarus College Vondelpad 1 Groningen 02UV

0,06 Maartenscollege H Roland Holststraat 3 Groningen 01UH

0,39 Dr Aletta Jacobscollege Nieuweweg 4 Hoogezand 25GM

0,07 De Waezenburg Waezenburglaan 55 Leek 00HD

0,05 Nienoordcollege Waezenburglaan 51 Leek 00DI

0,43 Comenius College Engelandlaan 1 Stadskanaal 13SR

0,33 ROC Noorderpoortcollege lok.Comenius Engelandlaan 1 Stadskanaal 25LW

0,18 PC en RK sgm Ubbo Emmius Stationslaan 17 Stadskanaal 02VJ

0,43 Gem sgm Winkler Prins Raadsgildenlaan 1 Veendam 16PI

0,24 Reg sgm Ter Apel Oude Weg 41 TerApel 16IH

-0,18 Dollard College Dr J H Hommesplein 2 Winschoten 20CM

0,09 Hogeland College A G Bellstraat 2 Warffum 16ZK

0,23 Dockingacollege Birdaarderstraatweg 13 Dokkum 00ZX

0,05 Dockingacollege Woudweg 140 /146 Dokkum 00ZX

0,08 Lauwers College De Hoefslag 40 Buitenpost 00ZV

0,00 Marne College Burg Praamsmalaan 31 Bolsward 25GB

0,03 A M van Schurman C v d Lindenstraat 1 Franeker 14NS

-0,03 Simon Vestdijk Kon Julianastraat 3 Harlingen 14DC

0,08 Sevenwolden F Schurerplein 1 Heerenveen 14FW

0,05 Bornego College Ds Kingweg 1 Heerenveen 25CV

0,29 De Delta Dr J Botkeweg 3 Leeuwarden 20DL

0,10 Piter Jelles. Unit 2: Montessori D. Kalmaleane 2 Leeuwarden 20DL

0,01 Comenius Achter de Hoven 118 Leeuwarden 02VC

-0,10 Slauerhoff D Kalmalaann 2 Leeuwarden 15GE

0,33 Stellingwerf College Martenskamp 1 Oosterwolde 15VQ

0,21 Liudger Raai 200 Drachten 25CM

0,03 Singelland Torenstraat 28 Drachten 04YE

-0,05 Liudger Lauwers 200 Drachten 25CM

0,28 Bogerman Hemdijk 2 Sneek 25CR

0,25 Magister Alvinus Almastraat 5 Sneek 16FP

-0,06 Linde College Drafsportlaan 22 Wolvega 19LO

0,04 Dr Nassau College G v Prinstererlaan 98 Assen 20LO

-0,16 Vincent van Gogh S Lagerlofl aan 3 Assen 02EB

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (15)

15

0,20 De Nieuwe Veste Van Heeckerenlaan 2 Coevorden 12IR

0,08 Rsg Stad en Esch Westeres 7 Diever 25CL

0,30 K Drents College Wendeling 59 Emmen 00PF

0,21 Het Esdal College Angelsloërdijk 13 C Emmen 20LA

-0,05 Het Hondsrug College Emmalaan 25-26 Emmen 16VP

-0,06 Menso Alting College Julianastraat 3 Hoogeveen 02VA

-0,13 De Groene Driehoek Valkenlaan 1 Hoogeveen 19IW

0,09 R.S.G. “Stad en Esch” Zuideinde 51- 53 Meppel 25CL

-0,13 Chr sgm Dingstede G Doustraat 13 Meppel 03XM

0,34 Pius X College C Franckstraat 4 Almelo 02EK

0,13 K sgm St Canisius Slot 31 Almelo 16VI

0,11 PC sgm Het Noordik Noordikslaan 68 Almelo 02DO

0,10 Openb sgm Erasmus Sluiskade NZ 68 Almelo 04HR

0,40 Chr sgm Revius Lebuinuslaan 1 Deventer 01VJ

0,10 Etty Hillesum Lyceum Het Vlier 1 Deventer 01VJ

0,00 A Hegius Lyc Het Vlier 1 Deventer 20BM

-0,17 Etty Hillesum lyceum H. Boerhaavelaan 1 Deventer 01VJ

-0,20 Geert Groote Coll H Boerhaavelaan 1 Deventer 14SI

0,49 Opb sgm t Stedelijk Lyceum - Zuid Tiemeister 20 Enschede 00AH

0,44 Opb sgm t Stedelijk Lyceum - Kottenpark Lyceumlaan 30 Enschede 00AH

0,40 Het Stedelijk Lyceum - loc. Schuttersveld Boddenkampsingel 80 Enschede 00AH

0,35 Jacobus College Geesinkweg 100 Enschede 17VN

0,11 Bonhoeffer College van der Waalslaan 35 Enschede 17VN

0,03 Bonhoeffer College Bruggertstraat 60 Enschede 17VN

-0,05 Ichthus College Bruggertstr 60 Enschede 00KD

-0,09 Het Assink Lyceum (unit 1 en 2) Bouwmeester 1 Haaksbergen 05FB

-0,03 Vechtdal College Burg Schuitestraat 3 Hardenberg 02UX

0,11 Reggesteyn Noetselerbergweg 20 Nijverdal 02XJ

0,19 Scholengemeenschap De Grundel (tijdelijk)Bataafse Kamp 6 Hengelo 18CR

0,16 Opb sgm Hengelo Bataafse Kamp 6-7 Hengelo 20CS

0,11 Twickel sgm Woolderesweg 130 Hengelo 19HG

0,16 De Waerdenborch Haarstraat 14 Holten 19FF

0,01 SG Pieter Zandt Kamperstraatweg 1 a Kampen 23VL

-0,04 Ichthus College J Ligthartstraat 1 Kampen 02VB

-0,16 Almere Coll Ontmoetsch Engelenbergplantsoen 5 Kampen 01XN

-0,04Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs

Prof Ter Veenstr 5 Emmeloord 20CR

-0,23 Emelwerda Coll Peppellaan 1 Emmeloord 02JG

0,43 Thijcollege sgm Thijlaan 30 Oldenzaal 07LG

0,16 Twents Carmel College, Thijlaan 30 Oldenzaal 05AV

0,02 Twents Carmel College Lyceumstraat 36 Oldenzaal 05AV

0,00 Twents Carmellyceum Lyceumstr. 36 Oldenzaal 19PO

-0,10 Carmel College Salland Hofstedelaan 4 Raalte 04OY

0,03 Rsg Steenwijk Lijsterbesstraat 1 Steenwijk 16GZ

0,36 Greijdanus College Campus 5 Zwolle 17VS

0,24 Sgm V d Capellen Lassuslaan 230 Zwolle 17BZ

0,21 Agnieten College - Lokatie Meander Dobbe 37 Zwolle 02VT

0,20 ROC De Landstede Dr. van Deenweg 70 Zwolle 01AA

0,05 Thorbecke sgm Dr v Heesweg 1 Zwolle 20DB

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (16)

16

0,05 Carolus Clusiuscoll Pr Julianastraat 66 Zwolle 02VT

-0,10 Meander College Dobbe 60 Zwolle 17WR

-0,01 Chr Coll Schaersvoorde Slingelaan 28 Aalten 00LJ

0,38 Edison College Waleweingaarde 103 Apeldoorn 20KQ

0,13 Koninklijke sgm Apeldoorn Jhr mr Molleruslaan 42 Apeldoorn 20QU

0,10 Chr sgm Sprengeloo Jachtlaan 108 Apeldoorn 08SG

0,10 Jac Fruytier Anklaarseweg 71 Apeldoorn 01RL

-0,04 De Heemgaard Heemradenlaan 125 Apeldoorn 09QM

-0,05 Veluws College Waltersingel 130 Apeldoorn 02RA

0,30 Gelders College Utrechtseweg 174 Arhem 25MH

0,26 Mozaiek College Thorbeckestraat 17 Arnhem 25GL

0,24 Olympuscollege Olympus 11 Arnhem 05FF

0,19 PC RK sgm Arnhem Oost (Presikhaaf) Middachtensingel 12 Arnhem 07PK

0,11 PC RK sgm Arnhem Oost T a Kempislaan 25 Arnhem 07PK

0,10 Scholengroep Gelders Mozaïk Warnsbornlaan 12 Arnhem 25GL

0,04 Lorentz College Groningensingel 1235/1245

Arnhem 20TZ

-0,02 PC RK sgm Arnhem Oost Bernhardlaan 49 Arnhem 07PK

-0,27 Gelders College Warnsbornlaan 12 Arnhem 25MH

0,00 Joh Fontanus College Weth Rebellaan 135 Barneveld 00SZ

0,00 Over Betuwe College De Heister 1 Bemmel 17IM

-0,04 Ors Lek en Linge Multatulilaan 6 Culemborg 19EW

-0,04 Kon Wilhelmina Coll Beethovenlaan 1 Culemborg 19QA

-0,13 Liemers College Heerenmaten 6 Zevenaar 16SK

0,16 Rietveld Lyceum Kruisbergseweg 4 Doetinchem 20AD

-0,06 St Ludgercollege Vondelstraat 5 Doetinchem 02NZ

-0,08 PC sgm Ulenhof College Bizetlaan 86 Doetinchem 02FC

-0,03 Pax Christi Coll Mr van Coothstraat 34 Druten 17IR

0,05 Candea College Saturnus 1 Duiven 03RR

0,01 Marnix College Pr Bernhardlaan 30 Ede Gld 02UP

-0,05 Pallas Athene College Koekeltse Boslaan 21 Ede Gld 19KZ

-0,11 Chr sgm Het Streek Bovenbuurtweg 1 Ede Gld 25GE

-0,10 Protestants christelijk sgm De Nuborgh L Wijden 50 Elburg 01FU

-0,05 Rsg Noord Oost Veluwe Schotweg 1 Epe 13JO

0,09 Federatie voor chr VO P Krugerweg 50 Ermelo 00WI

0,05 R.k. Scholengemeenschap Marianum Deken Hooijmansingel 1 Groenlo 02QN

0,03 Reg sgm t Slingerbos Eisenhowerlaan 59 Harderwijk 17CK

-0,01 Chr Coll Nassau Veluwe sgm Stationslaan 26 Harderwijk 02FB

-0,25 Chr College De Noordgouw Eperweg 34-a Heerde 00MP

-0,03 Reg sgm Staring College Dr C V Disselweg 14 Lochem 24TF

0,44 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen IJsbeerstraat 12 Nijmegen 20EO

0,31 Montessori College Kwakkenbergweg 33 Nijmegen 00RZ

0,20 Kandinsky College Malderburchtstraat 11 Nijmegen 02ST

0,14 Dominicus College Nijmegen-W Energieweg 93 Nijmegen 14NQ

0,10 Nijmeegse sgm Groenewoud V Cranenborchstraat 7 Nijmegen 02VE

0,08 Canisius College Berg en Dalseweg 207 Nijmegen 01VN

0,01 Lindenholt College Leuvensbroek 30-01 Nijmegen 21SK

0,20 Dorenweerd College Dalweg 5 Doorwerth 02SY

-0,05 Reg sgm Het Rhedens Kleiberglaan 1 Rozendaal 02VN

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (17)

17

0,20 RSG Meander Burg C.v.Nootenlaan 1 A Tiel 19EE

0,05 Lingecollege Heiligestraat 78 Tiel 23HC

-0,18 Het Linge College Heiligestraat 78 Tiel 16LT

0,20 Notre Dame Des Anges Kasteelselaan 50 Ubbergen 02QQ

0,13 Hendrik Pierson College Mammoetstr 3 Zetten 00TM

0,30 Opb sgm Pantarijn Hollandseweg 11 Wageningen 16YV

0,26 Isendoorn College Lage Weide 1 Warnsveld 08LP

-0,01 De Driemark Zonnebrink 15 Winterswijk 17AA

-0,10 Isala College Laan van Schuijlenburg 8 Silvolde 14UM

-0,20 Maaswaal College Veenseweg 18 Wijchen 00OB

-0,05 Scholengroep Cambium Courtine 2 Zaltbommel 17AY

0,00 Candea College Zonegge 709 Zevenaar 03RR

0,14 Stedelijk sgm Zutphen voor IBO LBO Isendoornstraat 3 Zutphen 20DH

0,13 De Vrije School Zutphen (De Berkel) Weerdslag 14 A Zutphen 16NK

0,09 Baudartius College Isendoornstr. 1 Zutphen 02VS

-0,05 Ichthus College Jupiterweg 25 Dronten 02VB

-0,12 Almere College - Vestiging Dronten Educalaan 6- 8 Dronten 01XN

0,25 Meerwegen College - Vestiging Farel Paladijnenweg 101 Amersfoort 14RC

0,21 Meridiaancollege D Fockemalaan 12 Amersfoort 00ML

0,15 Van Lodensteincollege Utrechtseweg 228 Amersfoort 03WO

0,10 Meerwegen College L Heynricsstraat 23 Amersfoort 14RC

0,01 Meridiaancollege Trompetstraat 1 Amersfoort 00ML

0,01 Vallei College Paladijnenweg 611 Amersfoort 20EI

-0,06 De Amersfoortse Berg H de Grootlaan 25 Amersfoort 20EA

-0,15 Guido de Bres Paladijnenweg 251 Amersfoort 00JT

-0,09 Baarnsch Lyceum Torenlaan 77 Baarn 02TG

0,20 Het Nieuwe Lyceum J Steenlaan 38 Bilhoven 00TL

-0,21 Stg Werkplaats Kindergemeenschap K Boekelaan 10 Bilthoven 17WP

0,00 Regionale sgm Broklede Schepersweg 6-a Breukelen 11NY

0,14 Revius Doorn Driebergsestraatweg 6-c Doorn 02VR

0,11 College De Heemlanden De Slinger 48 Houten 22NE

-0,10 Niftarlake College Pauwenkamp 151 Maarssen 03OY

-0,10 Chr College Griftland Noorderweg 79 Soest 01NZ

0,53 Leidsche Rijn College Van Lawick van Pabstlaan 1

De Meern 24TR

0,50 De Passie evangelische school Zwarte Woud 211 Utrecht 27DG

0,46 Dr FH de Bruijne Lyceum Koningsbergerstr 2 Utrecht 00RO

0,46 Spectrum College La Bohemedreef 7 Utrecht 24TJ

0,31 Niels Stensen College Amerikalaan 17 Utrecht 14WH

0,18 St Gregorius College Nobeldwarsstraat 9 Utrecht 01KF

0,09 College Blaucapel Winklerlaan 373 Utrecht 14OY

0,01 Sgm St Bonifatius College Burg F Andreaelaan 7 Utrecht 02UE

-0,11 College De Klop Orinocodreef 7- 9 Utrecht 17IS

0,15 Rembrandt College Nijhoffl aan 1 Veenendaal 19IP

0,14 Chr Lyceum Kerkewijk 149 Veenendaal 02VM

-0,13 Ichthus College Vondellaan 4 Veenendaal 06SU

0,48 OSG Schoonoord Blikkenburgerlaan 2 Zeist 17BI

0,47 Stichtse Vrije School Zeist Socrateslaan 24 Zeist 00CB

0,20 Montessori Lyceum Herman Jordan Jordanlaan 3 Zeist 02TH

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (18)

18

0,16 Chr College Zeist Lyceum Lindenlaan 23 Zeist 02VR

0,14 SG De Breul Arhemse Bovenweg 98 Zeist 00MK

0,24 Oosterlicht Col PC Dieselbaan 10 Nieuwegein 17GM

0,24 Anna van Rijn Coll opb sgm Albatros 1 Nieuwegein 18WS

-0,01 Cals College RK sgm Vreeswijksestraatweg 6-a Nieuwegein 00VY

0,30 Jan v Scorel College opb sgm Arubastraat 2 Alkmaar 19ZQ

0,25 Willem Blaeu opb sgm Robonsbosweg 11 Alkmaar 01XF

0,21 Jan Arentsz chr sgm Mandenmakerstraat 11 Alkmaar 02TD

0,18 Petrus Canisius Coll Blekerskade 11 Alkmaar 02QX

0,46 Amstelveen College opb sgm Startbaan 12 Amstelveen 19XY

0,28 H Wesselink College chr sgm Startbaan 3 Amstelveen 02TE

-0,08 Keizer Karel College Elegast 5 Amstelveen 02QZ

1,37 Esprit Scholengroep J v Galenstraat 31 Amsterdam 17YS

0,83 Sgm Reigersbos Ravenswaaipad 3 Amsterdam ZO 21FF

0,80 Esprit Scholengroep P L Takstraat 33-34 Amsterdam 17YS

0,75 Esprit scholengroep Fred. Hendrikplantsoen 7 A Amsterdam 17YS

0,67 Sgs. Nieuw-West (Comenius Lyceum) Ariana Nozemanstraat 2 Amsterdam 17HB

0,64 Dalton sgm Spinozalyceum P v Anrooystraat 8 Amsterdam 21BH

0,64 Calandlyceum Hoekenes 61 Amsterdam 21GD

0,60 Openb sgm Bijlmer Gulden Kruis 5 Amsterdam ZO 03AQ

0,60 Esprit Scholengroep P Mondriaanstraat 140 Amsterdam 17YS

0,55 Gerrit van der Veen sgm G vd Veenstraat 99 Amsterdam 21ET

0,53 Montessori sgm Amsterdam Mauritskade 58 Amsterdam 16PS

0,50 Chr sgm Sweelinck Moreelsestraat 21 Amsterdam 02AO

0,50 Sweelinck College Amsterdam Moreelsestraat 21 Amsterdam 21ET

0,49 Het Hervormd Lyceum West Hemsterhuisstraat 79 Amsterdam 01TC

0,45 ASKO scholengemeenschap J Geelstraat 38 Amsterdam 00LP

0,39 Sgm St Nicolaas Lyceum Pr Irenestraat 21 Amsterdam 14SE

0,38 Stg Joodse Kindergemsch Cheider Zeelandstraat 11 Amsterdam 23GF

0,35 B Nieuwentijt College Rode Kruisstraat 14 Amsterdam 17VF

0,24 Montessori sgm Amsterdam P de Hoochstraat 59 Amsterdam 16PS

0,24 Meerkant Coll chr sch Nobelweg 6 Amsterdam 14RF

0,16 Het Amsterdams Lyceum Valeriusplein 15 Amsterdam 02AP

0,08 Chr sgm Buitenveldert De Cuserstraat 3 Amsterdam 14VY

0,06 Het Bredero Nieuwendam Buiksloterweg 85 Amsterdam 21AS

0,06 Het Hervormd Lyceum Zuid Brahmsstraat 7 Amsterdam 02AR

0,03 Vrije School Noord Holland Fred.Roeskestraat 84 Amsterdam 16TS

0,03 B Nieuwentijt College Rode Kruisstraat 83 Amsterdam 17VF

-0,04 Joodse sgm Maimonides Noordbrabantstraat 17 Amsterdam 16PN

-0,08 Fons Vitae Lyceum RK sgm R Vinkeleskade 53 Amsterdam 02AN

0,47 Vrije School Noord Holland Loudelsweg 38 Bergen 16TS

0,26 Berger scholengemeenschap Rondelaan 28 en 34 Bergen 16ST

0,30 Midden Kennemerland Coll V Riemsdijklaan 103 Beverwijk 20LB

0,20 Kennemer College Van Riemsdijklaan 103 Beverwijk 27MD

0,10 Sgm Augustinus College Bullerlaan 2 Beverwijk 22NQ

0,03 Kennemer College Büllerlaan 2 Beverwijk 27MD

0,18 Sgm Kennemer Lyc A Stoopplein 7 Overveen 02GN

0,36 Willem De Zwyger College Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38

Bussum 02EV

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (19)

19

0,19 Gooise Scholenfederatie Vossiuslaan 2-a Bussum 14SM

-0,01 St Vituscollege Beerensteinerlaan 69 Bussum 02UB

0,21 Jac P Thijsse College opb sgm De Bloemen 65 Castricum 20MH

0,19 Bonhoeffer College P Kieftstraat 20 Castricum 00ZD

0,20 Don Bosco College Heideweg 2 Volendam 20GS

0,16 Regionale sgm Enkhuizen Boendersveld 3 Enkhuizen 13EE

0,43 Linnaeus College Haarlem Zwemmerslaan 2 Haarlem 25FU

0,26 Coornhertlyceum gem sgm Lyceumlaan 1 Haarlem 20RF

0,15 RK sgm Sancta Maria Van Limburg Stirumstraat Haarlem 02SB

0,13 Mendel College interconf sgm P Mulierlaan 4-6 Haarlem 07FH

0,13 Gem Schoter sgm Sportweg 9 Haarlem 20RC

-0,15 Sgm Eerste Christelijk Lyceum Z Emmakade 43 Haarlem 01LZ

0,06 Haarlemmermeer Lyceum Baron de Coubertinlaan 2 Hoofddorp 19TI

-0,01 Herbert Vissers Coll chr sgm Beurtschipper 200 Nieuw Vennep 03RU

-0,09 Kaj Munk College K Munkweg 3 Hoofddorp 21WE

-0,10 K sgm Hoofddorp Assumburg 10 Hoofddorp 00IP

0,23 Openbare scholengemeenschap Middenweg 76 Heerhugowaard 19ZX

0,00 Trinitas College RK sgm Bevelandseweg 1 Heerhugowaard 00XA

0,29 Opb sgm Nieuwediep Molukkenstraat 1 Den Helder 21VB

0,08 Chr sgm Etty Hillesum Drs F Bijlweg 6 Den Helder 00MV

0,53 K Lyceum In het Gooi Emmastraat 56 Hilversum 00PS

0,43 PCVO groep Bisonlaan 1 Hilversum 03FO

0,15 Gooise Scholenfederatie Jonkerweg 31 Hilversum 14SM

0,29 Atlas College Bontekoestraat 3 Hoorn 25DA

0,24 Atlas College Nieuwe Steen 11 Hoorn 25DA

0,10 Sgm Tabor Bouwsteen 1 Hoorn 02ME

0,04 Sgm Tabor De Keyzerstraat 1 Hoorn 02ME

0,31 Gooise Scholenfederatie Monnickskamp 7 Huizen 14SM

0,19 Erfgooierscollege Gooierserf 122 Huizen 00UM

0,06 K Lyceum In het Gooi Langsakker 4 Laren 00PS

0,36 Purmerendse sgm (Jan v Egmond) Hoornselaan 10 Purmerend 01EO

0,05 Purmerendse sgm (Da Vinci) Bergmolen 2 Purmerend 01EO

0,14 Gem sgm Schagen Wilhelminalaan 4 Schagen 16CX

-0,03 Opb sgm De Hogeberg Haffelderweg 40 Den Burg 16KP

-0,18 Alkwin Kollege RK sgm Weegbree 55 Uithoorn 14VG

0,20 Noordzee College Wolff en Dekenlaan 1 Driehuis 01KL

-0,04 Vellesan Coll opb sgm Briniostraat 16 IJmuiden 20EK

-0,03 Casparus College Amstellandlaan 1 A Weesp 24TG

0,13 Rsg Wiringherlant Terpweg 1 Wieringerwerf 17DD

0,20 Sgm Het Zaanlands school V van Goghweg 42 Zaandam 20CN

0,14 Saenredam College E.Presleystraat 1 Zaandijk 20FC

0,08 Bertrand Russell Coll Erasmusstraat 28 Krommenie 20EY

0,03 RK sgm St Michaelcollege Leeghwaterweg 7 Zaandam 02TZ

-0,04 Pascal College chr VO Pascalstraat 4 Zaandam 02VQ

0,24 W de Zwijger College Vd Palmstraat 2 Papendrecht 20AE

0,10 RK sgm Alverna Eijmerspoelstraat 3 Leiden 21GW

0,19 Scalacollege Diamantstr 31 Alphen a/d Rijn 10AN

0,09 Ashram College RK sgm Marsdiep 289 Alphen a/d Rijn 04DF

0,03 Chr sgm Groene Hart Lyc Pr Beatrixlaan 4 Alphen a/d Rijn 15BH

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (20)

20

-0,20OSG Oost-IJsselmonde locatie Walburgcollege

Derde Barendrechtseweg 448

Barendrecht 18TR

0,33 Sgm Maerlant College J Matthijssenlaan 7 Brielle 11ZH

0,28 IJsselcollege Alkenlaan 83 Capelle a/d IJssel

20BH

0,25 Comenius Coll chr sgm Lijstersingel 18 Capelle a/d IJssel

19GY

0,29 Grotius College Juniusstraat 8 Delft 20AB

0,21 Chr Lyceum Delft sgm Molenhuispad 1 Delft 01GX

-0,13 St Stanislascoll RK sgm Westplantsoen 71 Delft 02DZ

0,35 Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg 3 Dordrecht 24PY

0,30 Sgm Dordtwijck Overkampweg 125 Dordrecht 24PY

0,12 Titus Brandsma College RK sgm Kapteijnweg 3 Dordrecht 16QQ

-0,05 Insula College, locatie Thuredrecht Halmaheiraplaan 5 Dordrecht 02CI

-0,05 Stedelijk Dalton Lyceum Maria Montessorilaan 7 Dordrecht 24PY

0,34 Merewade College opb sgm Wijdschildlaan 4 Gorinchem 24TP

0,09 Gomarusschool Hoefslag 11 Gorinchem 00WH

0,08 Chr. Sg. Oude Hoven Hoefslag 4 Gorinchem 00YH

0,19 De Goudse sgm Burg Martenssingel 15 Gouda 13WH

0,08 Chr sgm op ref grondsl Ronsseplein 1 Gouda 02EA

0,03 De Goudse Waarden Heemskerkstr 105 Gouda 14SF

-0,03 St Antoniuscollege J Mottstr 2 -4 Gouda 02LG

0,73 Sgm Johan de Witt Coll H v Doeverenplantsoen 3 ‘s-Gravenhage 20MJ

0,49 Internationaal College Edith Stein L Couperusplein 33 ‘s-Gravenhage 21GU

0,41 Atlas College Rijswijk Karmozynstraat 2 ‘s-Gravenhage 20CQ

0,35SGM Johan de Witt College Grafi sch & Creatief

Nieuwe Duinweg 6 / 14 ‘s-Gravenhage 20MJ

0,33 Openbare Segbroekcollege Klaverstr 7 ‘s-Gravenhage 20MA

0,31 Terra College Leyweg 1479 ‘s-Gravenhage 20MM

0,23 Haags Montessorilyceum N Bredastraat 5 ‘s-Gravenhage 02US

0,23 Thomas More Overvoorde College Beresteinlaan 625 ‘s-Gravenhage 16RG

0,18 Interconf Hofstadcollege Colijnplein 9 ‘s-Gravenhage 17HR

0,16 Vrijzinnig chr Lyceum sgm V Stolkweg 35 ‘s-Gravenhage 02UT

0,16 Dalton sgm Aronskelkweg 1 ‘s-Gravenhage 20MF

0,10 Thomas More College sgm Beresteinlaan 625 ‘s-Gravenhage 21HE

0,10 Vrije School voor Z-W Nederland Waalsdorperweg 12 ‘s-Gravenhage 16TV

0,09 Openbare Maerlant Lyceum J Bildersstr 11 ‘s-Gravenhage 20MD

0,05 Chr sgm Overvoorde Westhovenplein 121 ‘s-Gravenhage 16RG

0,05 Chr sgm Zandvliet Bezuidenhoutseweg 40 ‘s-Gravenhage 14TA

0,03 Aloysiuscollege k sgm Oostduinlaan 50 ‘s-Gravenhage 01PU

-0,08 Chr. College De Populier Populierstr 109 ‘s-Gravenhage 02GJ

-0,22HS voor Beeldende Kunsten, Muziek & Dans

Juliana van Stolberglaan 1 ‘s-Gravenhage 23KJ

0,00 ISW Het Westland, opleiding 4 Gasthuislaan 145 ‘s-Gravenzande 21HC

0,36 GSG Helinium Fazantenlaan 1-1a Hellevoetsluis 12RB

0,14 Penta College voor chr VO Fazantenlaan 2 Hellevoetsluis 20FR

0,00 Walburgcollege Norderstedtplein 6 Zwijndrecht 19KW

0,03 Martinuscoll alg chr sgm De Aanloop 6 Grootebroek 18CV

-0,10 Andreas College chr sgm Helmbergweg 10 Katwijk 25GD

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (21)

21

-0,01 Krimpenerwaard College Driekamp 4 Krimpen a/d IJssel

14WL

-0,09 Chr College Prins Willem Alexander Eksterlaan 48 Leerdam 17XU

0,30 Vrije Schoolgemeenschap Rudolf Steiner Surinamestraat 1 Leiden 16TV

0,26 Rembrandt sgm Noachstraat 2 Leiden 20CL

0,23 Bonaventuracollege Marienpoelstr 6 Leiden 21GW

0,21 Da Vinci College Kagerstr 7 Leiden 20DF

0,13 Bonaventuracollege burggravenlaan 2 Leiden 21GW

0,09 Het Vlietland College Apollolaan 262 Leiden 14WJ

-0,21 College Het Hoge Land Kagerstraat 1 Leiden 02VD

0,11 Veurs College Interconf Sg Burg Kolfschotenlaan 5 Leidschendam 00XK

0,00 Fioretti College RK sgm Sportlaan 3 Lisse 00UZ

0,00 Samenw sgm Maascollege Kastanjedal 2 Maassluis 19IS

-0,06 Chr sgm Aquamaryn Geuzenplein 1 Vlaardingen 17WQ

-0,20 Accent College Kastanjedal 2 Maassluis 17WQ

0,35 Chr sgm Prins Maurits Kon Julianaweg 57 Middelharnis 03RB

-0,08 Regionale sgm Goeree Overvlakkee Burg Myslaan 5 Middelharnis 15QW

-0,26 Interconf sgm t Westland Tiendweg 3 Naaldwijk 21HC

0,18 Openbare sgm Northgo Duinwetering 107 Noordwijk 23KU

0,11 Teylingen College Langelaan 1 02KB

0,30 De sector Duinzigt Wijttenbachweg 23 Oegstgeest 02KB

0,18 Het Rijnlands Lyceum Apollolaan 1 Oegstgeest 16RH

0,23 Reg sgm Hoeksche Waard Hoefsmid 1 Oud Beijerland 15XV

0,09 Chr sgm Willem v Oranje Randweg 2 Oud Beijerland 08VU

-0,55 Chr sgm De Lage Waard Vijzellaan 4 Papendrecht 16QA

0,15 Opb sgm Gemini College Reijerweg 249 Ridderkerk 18TR

-0,01 Farel College chr sgm Kastanjelaan 50 Ridderkerk 20AM

1,75 ISG Ibn Ghaldoun Schere 47 Rotterdam 27JY

0,68 Olympus College Olympiaweg 395 Rotterdam 02LB

0,55 Rudolf Steiner College Vondelweg 87-89 Rotterdam 16TV

0,54 CSG Henegouwen Henegouwerplaan 14-16 Rotterdam 01XV

0,50 Locatie Wolfert Dalton Argonautenweg 55 Rotterdam 15KR

0,48 Nova College, Montfort Montessoriweg 55 Rotterdam 23YU

0,44 TVO locatie Thorbecke Lyceum Prinsenlaan 82 Rotterdam 15HX

0,42 Caland Lyceum Argonautenweg 55 Rotterdam 14XZ

0,40 CSG Calvijn, Maarten Luther Roerdomplaan 42 Rotterdam 16PK

0,40 Nieuw Zuid Nachtegaalplein 53 Rotterdam 02LB

0,36 Rotterdamse sgm P de Hoochstraat 29 Rotterdam 02VG

0,29 Melanchthon College chr sgm V Bijnkershoekweg 97 Rotterdam 18CH

0,28 Rotterdamse sgm Haverlandstraat 10 Rotterdam 02VG

0,27 Chr sgm Maarten Luther Roerdomplaan 42 Rotterdam 17VC

0,26 Osg Wolfert van Borselen Bentincklaan 280 Rotterdam 15KR

0,26 OSG Einstein Lyceum Middenbaan-Zuid 71-73 Hoogvliet 17CR

0,23 Openb sgm Hugo de Groot Nachtegaalplein 55 Rotterdam 15NF

0,21 Citycollege St Franciscus Beukelsdijk 91 Rotterdam 05XJ

0,13 RK sgm St Montfort Montessoriweg 55 Rotterdam 02TB

0,11 Sint Laurenscollege Voorhout 100 Rotterdam 02UG

0,09 Openb sgm Libanon Ramlehweg 6 Rotterdam 15EO

0,09 Emmauscollege RK sgm Alexandriestraat 40 Rotterdam 08CU

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (22)

22

0,04 Wartburg College (Locatie Guido de Bres) Haastrechtstraat 25 Rotterdam 00PG

0,03 CSG Johannes Calvijn Grift 30 Rotterdam 16PK

0,00 Sgm Montessori Lyceum Rott Schimmelpenninckstraat 17

Rotterdam 02GS

-0,13 Gereformeerde sgm Randstad Valenciadreef 15 Rotterdam 00TU

-0,14 Wartburg College (Locatie Revius) Piccolo 50 Rotterdam 00PG

0,13 Interconf Makeblyde Coll H R Holstlaan 2 Rijswijk 01KO

0,26 Het Rijnlands Sassenheim V Alkemadelaan 2 Sassenheim 14TD

0,26 Scholengemeenschap Schravenlant H de Grootstraat 4 Schiedam 16EI

0,24 Sgm Spieringshoek V d Brugghenlaan 2 Schiedam 00JR

0,09 De Christelijke Sgm Willem de Zwijger Kamerlingh Onnesdreef 4 Schoonhoven 05TA

0,06 Het Schoonhovens College A Plesmanstraat 4 Schoonhoven 15OM

0,29 Opb sgm De Ring van Putten Groenewoudlaan 25 Spijkenisse 19DH

0,20 Penta College voor chr VO Curieweg 25 Spijkenisse 20FR

0,00 Penta College voor chr VO J A Heijwegenlaan 2 Spijkenisse 20FR

0,33 Vlaardingse opb sgm C Civilislaan 41 Vlaardingen 20CJ

0,20 Chr sgm Aquamaryn Rotterdamseweg 55 Vlaardingen 17WQ

0,26 Sgm Dalton Vatel Loolaan 125 Voorburg 00HI

0,24 Huygens Lyceum C Vosmaerstraat 1 Voorburg 02VO

0,24 St Maartenscollege A v d Leeuwkade 14 Voorburg 02MU

-0,02 College Het Loo (Rijnlandlaan) Rijnlandlaan 1 Voorburg 21GU

0,10 Coenecoop College Dreef 2-6 Waddinxveen 00BD

0,21 Het Rijnlands Lyceum Backershagenlaan 5 Wassenaar 02GP

0,13 Adelbert College Deylerweg 163 Wassenaar 14WE

0,26 F Kalsbeek J Israelslaan 56 Woerden 04IX

0,04 Minkema College Minkemalaan 1 Woerden 17AN

0,34 Erasmuscollege V Doornenplantsoen 31 Zoetermeer 00PJ

0,23 Oranje Nassau College Parkdreef 282 Zoetermeer 20BC

0,20 Stedelijk Coll Zoetermeer Schubertrode 42 Zoetermeer 25GA

0,05 RK Alfrink College Werfl aan 45 Zoetermeer 01MB

0,19 OSG Walburg Norderstedtplein 6 Zwijndrecht 18TR

0,04 Develsteincoll chr sgm Develsingel 5 Zwijndrecht 14RR

0,30 Sint Stanislas College Meidoornlaan 7 Pijnacker 02DZ

0,09 Buys Ballot College Bergweg 4 Goes 05OH

-0,05 St Willibrordcollege k sgm Fruitlaan 3 Goes 14NX

-0,16 Het Goese Lyceum V Dusseldorpstr 78 Goes 13OR

-0,25 Calvijn College Kl Frankrijk 19 Goes 03JY

-0,35 RK sgm Reynaertcollege Tivoliweg 41 Hulst 25FX

-0,14 Sted. Sg. NehaLennia Breeweg 71 E Middelburg 20CP

-0,31 Chr sgm Walcheren Elzenlaan 4 Middelburg 03XS

-0,40 Zwin College Nieuwstraat 50 Oostburg 00AQ

0,21 Stedelijke Scholengemeenschap “De Rede” Oude Vaart 1 Terneuzen 16JO

0,08 Zeldenrust Steelantcollege zeldenrustlaan 2 Terneuzen 00LY

0,13 Stedelijk sgm Scheldemond Weijevlietplein 7-13 Vlissingen 16YC

0,01 Veenlanden College PC sgm Diamant 9 Mijdrecht 05RA

0,45Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman

Hatfi eldpark 1-2 Zierikzee 13OR

0,35 Reg sgm Professor Zeeman Hatfi eldpark 2 Zierikzee 17BS

0,09 Varendonckcollege Beatrixlaan 25 Asten 13PE

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (23)

23

0,05 Regionale sgm ’t Rijks school Burg Stulemeijerlaan 24 Bergen op Zoom

10LU

0,04 Mollerlyceum RK sgm Bolwerk zuid 168 Bergen op Zoom

02FY

-0,14 Sgm Roncalli samenw sch RK PC Tuinderspad 6 Bergen op Zoom

14SW

-0,01 Heerbeeck College W de Zwijgerweg 150 Best 16RT

-0,15 Elzendaalcollege RK sgm Bilderbeekstraat 27 Boxmeer 17HN

-0,23 Jacob-Roelandslyceum Grote Beemd 3 Boxtel 16RB

-0,30 Bracbant Baroniestraat 22 Boxtel 01HO

0,10 Nassau sgm P Krugerlaan 2 Breda 16QH

0,03 Prisma College Ganzerik 3 Breda 19XV

0,03 Newmancollege RK sgm Verviersstraat 4 Breda 14SZ

0,00 Sgm Graaf Engelbrecht Ganzerik 3 Breda 11BE

-0,01 Sgm Breda Mendelssohnlaan 1 Breda 25GC

-0,05 Sgm OLVR P Windhausenweg 11 Breda 16RF

-0,05 Sgm Breda Emerweg 29 Breda 25GC

0,05 Instelling voor Deurne Burg Roefslaan 9 Deurne 17VP

-0,20 Cambreurcollege RK sgm Mgr Schaepmanlaan 11- Dongen 21GZ

0,10 Rythovius College sgm Bospoort 1 Eersel 18XR

0,27 Kempenpoort Voortgezet Onderwijs Habsburglaan 1 Eindhoven 25MB

0,20 Bisschop Bekkerscollege Avignonlaan 1 Eindhoven 18YY

0,16 Pleincollege, Bisschop Bekkers Avignonlaan 1 Eindhoven 20IB

0,11 Sted College Eindhoven Henegouwenlaan 2 Eindhoven 20BK

0,06 Christiaan Huygens College Broodberglaan 3 Eindhoven 02TC

0,05 Eckartcollege Damocleslaan 3 Eindhoven 20IB

-0,01 Van Maerlantlyceum J v Maerlantlaan 11 Eindhoven 20GA

-0,05 St Joriscollege Roostenlaan 296 Eindhoven 20AT

-0,06 Augustinianum Van Wassenhovestraat 26 Eindhoven 01FY

-0,08 Lorentz Casimir Lyceum Celebeslaan 20 Eindhoven 25KX

-0,10 Christiaan Huygens Coll Rachmaninowlaan 2 Eindhoven 02TC

0,23 K sgm voor onged S Streuvelslaan 42 EttenLeur 00KV

0,15 Dongemond College Collegeweg 1 Raamsdonksveer 01IW

0,05 Strabrechtcollege Samenw.sch Grote Bos 2 Geldrop 01XL

0,19 Het Mill Hill College Venneweg 42 Goirle 20BQ

0,09 Merlet College Stoofweg 4 Grave 19RX

0,20OMO scholengroep Carolus Borromeus College

Gasthuisstraat 79 Helmond 20JX

0,14 OMO Scholengroep Helmond Keizerin Marialaan 4 Helmond 20JX

0,13 Carolus Borromeuscollege sgm Gasthuisstraat 79 Helmond 20NF

0,10 Gem sgm J van Brabant Molenstraat 191 Helmond 14LF

0,19 St Janslyceum school Sweelinckplein 3 ‘s-Hertogenbosch

20ST

0,04 Frederik Hendrik College Kooikersweg 9 ‘s-Hertogenbosch

23FY

0,03 Ds. Pierson College G ter Borchstraat 1 ‘s-Hertogenbosch

05PL

0,01 Rodenborchcollege RK sgm T M Kortenhorstlaan 4 Rosmalen 07MU

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (24)

24

0,01 Jeroen Bosch College sgm Rompertsebaan 63 ‘s-Hertogenbosch

20SY

0,10 D’Oultremontcollege sgm Dillenburgstraat 46 Drunen 13TE

0,03 D’Oultremontcollege Dillenburgstraat 46 Drunen 16VK

0,08 RK sgm Durendael V Kemenadelaan 5 Oisterwijk 16OX

-0,01 Mgr Frencken College Slotlaan 40 Oosterhout 02GF

0,19 Maaslandcollege sgm Vianenstraat 1 Oss 20WI

0,18 het Hooghuis Lyceum, locatie TBL De Ruivert 5 Oss 19XH

0,09 Mondriaan College opb sgm Mondriaanlaan 1 Oss 23FX

0,03 Elde College Schijndel Putsteeg 4 Schijndel 04GU

0,60 Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Tilburg 18XU

0,17 2College Wandelboslaan 1 Tilburg 16OX

0,17 2College Brittendreef 5 Tilburg 16OX

0,08 Pauluslyceum Wandelboslaan 1 Tilburg 21GH

0,01 Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Tilburg 21FV

0,00 Cobbenhagencollege Brittendreef 5 Tilburg 20UF

-0,09 Kon Willem II College Tatraweg 80 Tilburg 16MQ

-0,10 Theresia Lyceum Cobbenhagenlaan 5 Tilburg 21EX

0,00 Kruisheren Kollege Schepenhoek 101 Uden 00NP

-0,06 Udens College Kennedylaan 22B Uden 06HF

-0,16 Sgm Were Di Merendreef 1 Valkenswaard 21GV

0,08 Zwijsencollege Burg de Kuyperlaan 10 Veghel 04SU

0,07 Fioretti College Muntelaar 4 Veghel 08QR

-0,13 Sondervick College RK sgm Locht 117 Veldhoven 15BS

0,39 Maurick College T Brandsmalaan 1 Vught 02QT

0,18 W v Oranje Coll chr sgm Floris 5 laan 11-a Waalwijk 01GH

-0,04 Dr Mollercollege RK sgm Burg Moonenlaan 5 Waalwijk 16VK

0,09 Altena College chr sgm Rijksstraatweg 153 Sleeuwijk 02XS

-0,21 Commanderij College Sleutelbosch 2 Gemert 25MG

-0,09 Markland Coll Beukenlaan 1 Oudenbosch 06XL

0,20 Jan Tinbergen College Bovendonk 1 Roosendaal 19EN

-0,09 Norbertuscollege RK sgm Lyceumlaan 10 Roosendaal 20ZK

-0,18 Gertrudiscollege RK sgm Bovendonk 115 Roosendaal 20ZK

-0,01 Merletcollege Land van Cuyk Grotestraat 144 Cuyk 19RX

-0,05 Sg. Stevensbeek Stevenbeekseweg 8 a Stevensbeek 16SW

-0,09 RK sgm Pius X College Tuinstraat 1 Bladel 03KN

0,10 Eijkhagencollege Eijkhagenlaan 31 Landgraaf 17JB

-0,04 Sgs Romboutscollege Schoolstraat 16 Brunssum 18DO

0,11 Bisschoppelijk College Echt Populierlaan 1 Echt 16PE

-0,20 Sgm St Michiel J Klijnenlaan 683 Geleen 19PV

-0,40 Albert Schweitzer Eloystraat 1-a Geleen 19XR

-0,24 RK sgm Sophianum Landsraderweg 3 Gulpen 01GL

-0,08 RK sgm St Ursula Bergerweg 21 Horn 17GT

0,75 Emmacollege locatie Broekland Zandstraat 14 Hoensbroek 05FJ

0,14 St.-Janscollege Amstenraderweg 122 Hoensbroek 16SL

0,11 Bernardinuscollege Akerstraat 95 Heerlen 19QC

0,05 Grotius College Akerstraat 115117 Heerlen 02DF

0,04 Sintermeertencollege Valkenburgerweg 219 Heerlen 19XS

0,11 Bouwens vd Boye College Min Calsstraat 10 Panningen 20LL

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (25)

25

-0,10 Dendroncollege RK sgm Gebr v Doornelaan 124 Horst 25GF

0,23 College Rolduc Richerstraat 35 Kerkrade 16TZ

0,20 College Rolduc Elbereveldstraat 105 Kerkrade 23WP

0,10 College Sancta Maria sgm Elbereveldstraat 105 Kerkrade 17WW

0,18 Montessori College Maastricht Eenhoornsingel 100 Maastricht 20CU

0,10 Porta Mosana College Nijverheidsweg 25 Maastricht 27VG

0,09 Trichter College Tongerseweg 135 Maastricht 20CW

0,06 Euro College sted sgm Hunnenweg 4 Maastricht 11EE

-0,06 Jeanne d Arc College Oude Molenweg 130 Maastricht 17WI

-0,06 Sint Maartenscollege Noormannensingel 50 Maastricht 20HB

-0,10 Porta Mosana College Oude Molenweg 130 Maastricht 27VG

-0,06 Stella Maris College Parallelweg 56 Meerssen 20IS

0,04 Stedelijk Lyceum Jagerstraat 2 Roermond 16BK

0,00 Bisschop College Broekhin B Boumanstraat 30 Roermond 14PS

-0,06 Bissch Col Schondeln RK sgm Heinsbergerweg 184 Roermond 03XF

0,08 College Sittard Bradleystraat 25 Sittard 07BQ

0,00 Serviam RK sgm Dkn Haenraetsstraat 1 Sittard 17GA

0,09 Groenewald Proosdijveld Kinskystraat 15 Stein 20KA

0,14 College Den Hulster Waterhoenstraat 44 Venlo 16XD

0,10 Thomascollege Casinoweg 1 Venlo 01GN

-0,03 Thomascollege Hogeweg 24 Venlo 01GN

-0,11 Blariacumcollege Burg Gommansstraat 224 Venlo 19HR

0,00 Raayland College Leunseweg 6 Venray 25FY

0,15 Bisschoppelijk College Nelissenhofweg 1 Weert 02ZR

-0,13 Philips v Horne sgm Wertastraat 1 Weert 18DD

0,30 Baken Park Lyceum Buñuellaan 4 Almere-Stad 01FP

0,25 Osg De Meergronden Marktgr 65 Almere 17DN

0,11 Oostvaarders College A Boekenweg 3 Almere 24RW

0,01 OSG Echnaton – Helen Parkhurst (Dalton) Bongerdstraat 1 Almere-Stad 16AW

0,34 OSG De Rietlanden Grietenij 22-02 Lelystad 18GC

0,31 Sgm Lelystad Kofschip 1 Lelystad 18DQ

-0,01 Arcus ISG Archipel 1106 Lelystad 00ZO

0,37 Prins Willem Alexander Godenstedter Strasse 59 Zeven 20NS

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (26)

26

MAVO

Bijlage 3: Alle MAVO-scholen en hun gemiddeld verschil in becijfering tussen het schoolonderzoek en het centraal

schriftelijk eindexamen over alle vakken en over de periode 1998-2005

SO-CE Naam Adres Plaats BRIN

0,39 Ommelander College Pastorielaan 11 Appingedam 08TX

0,02 ROC Groningen Westersingel 56 Appingedam 25LW

0,21 Opb sgm Dollard College Dorpsplein 7 Bellingwolde 20CM

0,26 Opb sgm Dollard College Burg Garreltsweg 35 Woldendorp 20CM

0,04 Fivelcollege PC sgm Sikkel 3 Delfzijl 00PD

0,50 C.S.G. Groningen locatie De Hamrik Heinsiusstraat 1 Groningen 14RP

0,35 Reitdiepcollege Eikenlaan 286 Groningen 13ZU

0,29 Zernike College Helperbrink 30 Groningen 20ER

0,25 Gomarus College Vondelpad 1 Groningen 02UV

0,15 Chr sgm De Hamrik Heinsiusstraat 1 Groningen 00ZZ

0,12 C.S.G. Groningen locatie Augustinus Adm. de Ruyterlaan 37 Groningen 14RP

0,10 ROC Noorderpoortcollege V Schendelstraat 1 Groningen 25LW

0,08 Roling College Melisseweg 2 Groningen 20EG

0,06 H.N. Werkman-College Nieuwe Sint Jansstraat 11 Groningen 20EM

-0,03 Wessel Gansfortcollege Heerdenpad 8 Groningen 14RP

-0,15 Augustinuscollege chr sgm Adm de Ruyterlaan 37 Groningen 02CE

0,85 AOC Terra (Groen Oldekerk) Molenstraat 12 Oldekerk 01NJ

0,28 rsg de Borgen Kersenlaan 16 Grootegast 00DI

0,23 De Waezenburg Kersenlaan 16 Grootegast 00HD

0,06 Maartenscollege H Roland Holststraat 3 Groningen 01UH

0,48 Dr Aletta Jacobscollege Nieuweweg 4 Hoogezand 25GM

-0,15 C.S.G. Groningen locatie Rehoboth Erasmusweg 1 Hoogezand 14RP

-0,30 Sgm De Vinkenborgh Erasmusweg 1 Hoogezand 03ZT

0,37 De Waezenburg Waezenburglaan 55 Leek 00HD

0,05 Nienoordcollege alg sgm Waezenburglaan 51 Leek 00DI

0,48 ROC Noorderpoortcollege lok.Comenius Engelandlaan 1 Stadskanaal 25LW

0,43 Comenius College Engelandlaan 1 Stadskanaal 13SR

0,37 Comenius College Nijverheidslaan 1 Musselkanaal 13SR

0,34 ROC Noorderpoortcollege lok.Comenius Nijverheidslaan 1 Musselkanaal 25LW

0,21 PC en RK sgm Ubbo Emmius Stationslaan 17 Stadskanaal 02VJ

0,10 Ubbo Emmius Onstwedde Boslaan 32 Onstwedde 02VJ

0,08 ROC Noorderpoortcollege lok. Comenius Boslaan 32 Onstwedde 25LW

0,03 Comenius College sgm Boslaan 32 Onstwedde 13SR

0,20 Opb sgm Dollard College Kanaalweg 4 Scheemda 20CM

0,10 Fivelcollege PC sgm Singellaan 10 Siddeburen 00PD

0,34 PC en RK sgm Ubbo Emmius Ds Petersenstraat 3 Veendam 02VJ

0,23 Gem sgm Winkler Prins Raadsgildenlaan 1 Veendam 16PI

-0,09 Reg sgm Ter Apel Oude Weg 41 Ter Apel 16IH

0,20 RSG Levant Horsterweg 192 Zeewolde 17CK

0,21 PC en RK sgm Ubbo Emmius Bovenburen 60 Winschoten 02VJ

0,03 Opb sgm Dollard College Dr J H Hommesplein 2 Winschoten 20CM

0,75 AOC Terra (Groene school Winsum) Hamrik 4 a Winsum 01NJ

0,10 Chr Sgm De Hamrik Meeden 35 Winsum 00ZZ

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (27)

27

0,02 C.S.G. Groningen locatie De Klockslach Meeden 35 Winsum 14RP

0,15 Gomarus College Brilweg 21-a Zuidhorn 02UV

0,04 Lauwers College chr sgm Prof Wiersmalaan 2 Grijpskerk 00ZV

0,11 Hogeland College J Cohenstraat 25 Uithuizen 16ZK

0,27 Hogeland College Mernaweg 18 Wehe den Hoorn 16ZK

0,38 OSG “Sevenwolden” Burstumerdyk 5 Grou 14FW

0,37 Sg. Piter Jelles. Unit 6 Rondweg Noord 15 Dokkum 20DL

-0,05 Dockinga College Stationsweg 47 Dokkum 00ZX

0,30 Lauwers College chr sgm Langelaan 4 Surhuisterveen 00ZV

0,20 Lauwers College chr sgm De Hoefslag 40 Buitenpost 00ZV

0,06 OSG “Singelland” Langelaan 18 Surhuisterveen 04YE

-0,06 Burg Walda sgm Ballumerweg 24 Nes Ameland 19HY

0,17 Sg. Piter Jelles. Unit 6 H. Sannesstraat 7 Sint Annaparochi 20DL

0,14 Sgm Ulbe van Houten chr sgm S Huygenstraat 4 St Annaparochie 01BE

0,05 Marne College Burg Praamsmalaan 31 Bolsward 25GB

0,21 De Saad Nieuweweg 1 Damwoude 02XE

0,19 Dockingacollege Great Sminia 38 Ferwerd 00ZX

0,31 Chr sgm A M van Schurman C v d Lindenstraat 1 Franeker 14NS

0,25 Reg sgm Simon Vestdijk Noorderbleek 34 Franeker 14DC

0,43 Chr sgm A M van Schurman D Nieuwenhuisstraat 81 Harlingen 14NS

0,15 Reg sgm Simon Vestdijk Kon Julianastraat 3 Harlingen 14DC

0,80 AOC Friesland (Groen Heerenveen) C. v. Scheltingaweg 3 Heerenveen 12VI

0,33 Opb sgm Sevenwolden F Schurerplein 1 Heerenveen 14FW

0,08 Bornego College chr sgm Ds Kingweg 1 Heerenveen 25CV

0,57 De Delta G Bleekerstraat 3 Kollum 20DL

0,30 Lauwers College chr sgm J Bogermanstraat 25 Kollum 00ZV

0,70 AOC Friesland (Groen Leeuwarden) Jansoniusstraat 2 Leeuwarden 12VI

0,59 Gomarus College Plataanstraat 1 Leeuwarden 02UV

0,46 Csg. “Comenius” Achter de Hoven 118 Leeuwarden 02VC

0,40 Sg. Piter Jelles, Junior F. Ruyschstraat 12 Leeuwarden 20DL

0,37 De Delta sgm Nijlansdijk 4 Leeuwarden 20DL

0,22 Sg. Piter Jelles. Unit 2: Montessori D. Kalmaleane 2 Leeuwarden 20DL

0,09 Zuyderzee College Lemmer Riensingel 1 Lemmer 20CR

0,28 Chr. Sg. “Liudger” Leidijk 42D Waskemeer 25CM

0,13 Stellingwerf College De Muijnhorn 1 Oosterwolde 15VQ

0,16 Burg Harmsma sgm H Ringenoldusstraat 3 Gorredijk 01WM

0,20 Inspect Boelensschool Kerkelaan 1 Schiermonnikoog 02XQ

0,19 Gomarus College Eikesingel 62 Drachten 02UV

0,16 Opb sgm Singelland Splitting 21 Drachten 04YE

0,16 Chr. Sg. “Liudger” Splitting 63 Drachten 25CM

0,55 AOC Friesland (Groen Sneek) Harste 2 Sneek 12VI

0,28 Bogerman sgm Hemdijk 2 Sneek 25CR

0,26 Reg sgm Magister Alvinus voor Almastraat 5 Sneek 16FP

-0,13 t Schylger Jouw Z Midslandweg 8 Midsland (Tersch) 19ET

0,25 Opb School De Krijtenburg Lutinelaan 3 Vlieland 19EO

0,36 Bornego College chr sgm Sportlaan 25 Wolvega 25CV

-0,10 Linde College Drafsportlaan 22 Wolvega 19LO

0,13 Bogerman sgm Beukenlaan 35 Koudum 25CR

0,20 Opb sgm Sevenwolden Harddraversweg 4 Joure 14FW

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (28)

28

-0,13 Bornego College chr sgm Blaauwhofl aan 2-4 Joure 25CV

0,09 Bogerman sgm Walperterwei 8 Wommels 25CR

0,16 Sgm Gaasterland D Aukesstraat 1 Balk 00ZH

0,04 O.S.G. Singelland J.D. de Vriesstraat 7 Burgum 04YE

-0,01 Chr sgm Liudger J D de Vriesstraat 7 Bergum 25CM

0,70 AOC Terra (Groen Assen) Vredeveldseweg 55 Assen 01NJ

0,26 Opb sgm Dr Nassau College G v Prinstererlaan 98 Assen 20LO

0,18 Gomarus College G v Prinstererlaan 20 Assen 02UV

0,04 Chr sgm Vincent van Gogh S Lagerlofl aan 3 Assen 02EB

-0,05 Opb sgm Dr Nassau College Esdoornlaan 2 Beilen 20LO

-0,14 Csg Beilen De Omloop 4 Beilen 01SZ

0,31 Opb sgm Esdal College Hoofdstraat 56 Borger 20LA

0,28 Vechtdal College sgm L Homanlaan 1 Coevorden 02UX

0,15 Het Esdal College Oosterhesselen Beatrixlaan 14 a Oosterhesselen 20LA

-0,13 Sgm De Nieuwe Veste Van Heeckerenlaan 2 Coevorden 12IR

0,10 Rsg Stad en Esch Westeres 7 Diever 25CL

0,20 Het Esdal College Angelsloërdijk 13 C Emmen 20LA

0,16 K Drents College sgm Wendeling 59 Emmen 00PF

0,04 Het Hondsrug College Emmalaan 25-26 Emmen 16VP

0,03 Opb sgm Esdal College V Echtenstraat 22 Klazienaveen 20LA

-0,16 Het Hondsrug College De Pienhoek 14 Schoonebeek 16VP

0,20 Opb sgm Dr Nassau College Stokleggingslaan 17 Gieten 20LO

0,16 Opb sgm De Groene Driehoek Valkenlaan 1 Hoogeveen 19IW

0,13 C.S.G.”Menso Alting” Julianastraat 3 Hoogeveen 02VA

0,24 Greijdanus College Schoolstraat 5 Meppel 17VS

0,06 R.S.G. “Stad en Esch” Zuideinde 51- 53 Meppel 25CL

-0,01 Chr sgm Dingstede G Doustraat 13 Meppel 03XM

-0,07 Opb sgm Dr Nassau College Schoolstraat 1 Norg 20LO

0,09 Nienoordcollege alg sgm H scheepstrastraat 1 Roden 00DI

-0,02 Chr sgm Vincent van Gogh Veenhoopsweg 60 Smilde 02EB

0,50 AOC Oost (mbo/-groen Almelo) Bornerbroeksestraat 348 Almelo 01IC

0,34 Pius X College sgm C Franckstraat 4 Almelo 02EK

0,20 OSG Erasmus Sluiskade 126a Almelo 04HR

0,09 CSG Het Noordik César Franckstraat 3 Almelo 02DO

-0,11 K sgm St Canisius Slot 31 Almelo 16VI

0,49 Sgm V d Capellen Langewijk 166 Dedemsvaart 17BZ

0,23 Vechtdal College sgm Langewijk 43 Dedemsvaart 02UX

0,24 Twickel sgm Oude Hengeloseweg 123 Borne 19HG

0,65 AOC Terra (Groen Emmen) Huizingsbrinkweg 9 Emmen 01NJ

0,26 Agnieten College Zwaluwlaan 23 Nieuwleusen 02VT

0,40 Dinkel College Oranjestraat 23 Denekamp 01IC

0,30 Twents Carmel College Oranjestraat 23 Denekamp 05AV

0,15 Het Dinkel College Oranjestraat 23 Denekamp 19FW

0,43 A Hegius opb sgm Ludgerstraat 1 Deventer 20BM

0,34 Chr sgm Revius Lebuinuslaan 1 Deventer 01VJ

-0,07 A Hegius opb sgm Het Vlier 1 Deventer 20BM

0,75 Jacobus College sgm Kuipersdijk 268 Enschede 17VN

0,65 AOC Oost (-groen Enschede) Hengelosestraat 481 Enschede 01IC

0,55 Opb sgm t Stedelijk Lyceum - Schuttersveld Boddenkampsingel 80 Enschede 00AH

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (29)

29

0,23 Greijdanus College Deppenbroekstraat 4 Enschede 17VS

0,15 Bonhoeffer College Lijsterstraat 117 Enschede 17VN

0,15 Ichthus College Weth Beversstraat 165 Enschede 00KD

0,14 Bonhoeffer College van der Waalslaan 35 Enschede 17VN

0,11 Opb sgm t Stedelijk Lyceum - Zuid Tiemeister 20 Enschede 00AH

0,11 Jacobus College Geesinkweg 100 Enschede 17VN

0,00 Bonhoeffer College Wethouder Beversstr 165 Enschede 17VN

-0,13 Ichthus College Bruggertstr 60 Enschede 00KD

-0,18 Bonhoeffer College Bruggertstraat 60 Enschede 17VN

-0,06 Sg De Waerdenborch Gruttostraat 1 Goor 19FF

-0,01 Het Assink (unit 1 en 2) Bouwmeester 1 Haaksbergen 05FB

0,49 Het Noordik Lindefl ier 24 Vroomshoop 02DO

0,10 Chr. SG Vechtdal College De Tije 1 Den Ham 02UX

0,29 Vechtdal College Burg Schuitestraat 3 Hardenberg 02UX

0,10 Sgm De Nieuwe Veste P Heinstraat 1 Hardenberg 12IR

0,09 Greijdanus College Burg Schuitestraat 7-a Hardenberg 17VS

0,13 Reggesteyn chr sgm Noetselerbergweg 20 Nijverdal 02XJ

0,25 Twickel sgm Woolderesweg 130 Hengelo 19HG

0,18 Scholengemeenschap De Grundel (tijdelijk)Bataafse Kamp 6 Hengelo 18CR

0,16 Opb sgm Hengelo Sloetsweg 155 Hengelo 20CS

0,01 Opb sgm Hengelo Bataafse Kamp 6-7 Hengelo 20CS

-0,13 Ichthus College P Krugerstraat 49 Hengelo 00KD

0,09 De Waerdenborch sgm Haarstraat 14 Holten 19FF

0,51 SG Pieter Zandt Kamperstraatweg 1 a Kampen 23VL

0,40 Ichthus College Jan Ligthartstraat 1 Kampen 02VB

0,11 Almere Coll Ontmoetsch Engelenbergplantsoen 5 Kampen 01XN

0,20 Jacobus College Oranjestraat 2 Losser 17VN

0,02 Twents Carmel College Oranjestraat 2 Losser 05AV

0,11 Bonifatius Prof Lorentzstr 3 Emmeloord 02KR

-0,01 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Prof Ter Veenstr 5 Emmeloord 20CR

-0,04 Emelwerda Coll chr sgm Peppellaan 1 Emmeloord 02JG

0,33 Thijcollege sgm Thijlaan 30 Oldenzaal 07LG

0,23 Twents Carmel College Thijlaan 30 Oldenzaal 05AV

0,05 Marcellinus College sgm Potskampstraat 2 Oldenzaal 05AV

0,00 Twents Carmeleum Lyceumstr. 36 Oldenzaal 19PO

-0,17 Twents Carmel College Lyceumstraat 36 Oldenzaal 05AV

0,11 Van der Capellen SG - loc. Capellenborg De lange Slagen 29 a Wijhe 17BZ

0,33 Chr. SG Vechtdal College Van Reeuwijkstraat 1 Ommen 02UX

0,08 Carmel College Salland sgm Zwolsestraat 57 Raalte 04OY

0,29 Jac.Fruytier Scholengemeenschap De Stroekeld 142 Rijssen 01RL

0,28 Pius X College sgm Gr Ottostraat 48 Rijssen 02EK

0,10 Reggesteyn chr sgm Wierdensestraat 121 Rijssen 02XJ

0,16 Chr sgm Eekeringe Oostwijkstraat 8 Steenwijk 23WU

-0,03 Rsg Steenwijk Lijsterbesstraat 1 Steenwijk 16GZ

0,10 K sgm St Canisius Hardenbergerweg 29 Tubbergen 16VI

0,24 Berechja College Waaiershoek 46 Urk 18XX

0,00 PC sgm Het Noordik Krijgerstraat 7 Vriezenveen 02DO

0,13 Agnieten College Arembergerstraat 1 - 3 Zwartsluis 02VT

1,10 Agnieten College Blaloweg 1 Zwolle 02VT

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (30)

30

0,59 ROC De Landstede Dr. van Deenweg 70 Zwolle 01AA

0,33 Greijdanus College Campus 5 Zwolle 17VS

0,07 Agnieten College Dobbe 37 Zwolle 02VT

0,03 Carolus Clusiuscoll chr sgm Pr Julianastraat 66 Zwolle 02VT

0,00 Sgm V d Capellen Lassuslaan 230 Zwolle 17BZ

-0,01 Thorbecke sgm Dr v Heesweg 1 Zwolle 20DB

0,25 Chr Coll Schaersvoorde Slingelaan 28 Aalten 00LJ

0,18 Chr. College Schaersvoorde Europastraat 6 Dinxperlo 00LJ

0,26 RK sgm Veluws College Pr Beatrixlaan 259 Apeldoorn 02RA

0,20 Sprengeloo Noorderlaan 61 Apeldoorn 08SG

0,19 De Heemgaard chr sgm Heemradenlaan 125 Apeldoorn 09QM

0,18 Jac Fruytier sgm Anklaarseweg 71 Apeldoorn 01RL

0,18 Erica College chr sgm Kanaal Noord 130 Apeldoorn 23XN

0,18 Edison College Waleweingaarde 103 Apeldoorn 20KQ

0,05 RK sgm Veluws College Zilverschoon 43-108 Apeldoorn 02RA

0,01 Koninklijke sgm Apeldoorn Jhr mr Molleruslaan 42 Apeldoorn 20QU

-0,24 Chr. SG. Sprengeloo Sprengenweg 81 Apeldoorn 08SG

-0,35 Chr sgm Sprengeloo Jachtlaan 108 Apeldoorn 08SG

0,40 Scholengroep Gelders Mozaïek Utrechtseweg 174 Arnhem 25GL

0,34 Gelders College Utrechtseweg 174 Arnhem 25MH

0,34 Mozaiek College opb sgm Thorbeckestraat 17 Arnhem 25GL

0,33 PC RK sgm Arnhem Oost Middachtensingel 12 Arnhem 07PK

0,29 Olympuscollege Olympus 11 Arnhem 05FF

0,20 Locatie Het Baken Warnsborn Ds. Bechtlaan 1 Arnhem 07PK

0,18 Geref sgm Guido de Bres Grensweg 2 Arnhem 00JT

0,15 Arentheem College IJssellaan 89 Arnhem 07PK

-0,02 PC RK sgm Arnhem Oost Bernhardlaan 49 Arnhem 07PK

-0,03 Lorentz College Groningensingel 1235/1245 Arnhem 20TZ

-0,04 Gelders College Warnsbornlaan 12 Arnhem 25MH

0,50 Christiaan Huygens Wilhelminastraat 82 Barneveld 02FO

0,26 Chr sgm Groen van Prinsterercollege Schoutenstr 109 Barneveld 01MU

0,04 Joh Fontanus College chr sgm Weth Rebellaan 135 Barneveld 00SZ

0,10 Over Betuwe College De Heister 1 Bemmel 17IM

0,07 Reg sgm Staring College Beukenlaan 1 Borculo 24TF

0,34 Vestiging Eerbeek Derickxkamp 2 Eerbeek 02VN

0,73 Lek en Linge Willemslaan 1 Culemborg 19EW

0,10 ORS Lek en Linge Multatulilaan 6 Culemborg 19EW

0,10 Kon Wilhelmina Coll Beethovenlaan 1 Culemborg 19QA

0,06 Liemers College sgm Heerenmaten 6 Zevenaar 16SK

-0,13 Liemers College Dijksestraat 12 Didam 16SK

0,20 Vestiging Doesburg Burg.F.v.Aspermontlaan 1 Doesburg 02VN

0,50 PC/RK scholengemeenschap Zaagmolenpad 26 Doetinchem 23UU

0,45 AOC Oost (-groen Doetinchem) Gezellenlaan 14 Doetinchem 01IC

0,10 Rietveld sgm Kruisbergseweg 4 Doetinchem 20AD

-0,11 PC sgm Ulenhof College Bizetlaan 86 Doetinchem 02FC

-0,14 St Ludgercollege k sgm Vondelstraat 5 Doetinchem 02NZ

0,04 Pax Christi Coll RK sgm Mr van Coothstraat 34 Druten 17IR

0,13 Candea College Eltensestraat 8 Duiven 03RR

0,70 Ede -groen Otterloseweg 18a Ede 25GV

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (31)

31

0,55 Pallas Athene College Jachtlaan 14 Ede 19KZ

0,26 ROC Onderwijsgroep A12 Reehorsterweg 80 Ede 25PM

0,16 Het Streek Bovenbuurtweg 1 Ede 25GE

0,09 Chr sgm Het Streek R Kochlaan 2 Bennekom 25GE

0,09 Pallas Athene College Koekeltse Boslaan 21 Ede 19KZ

-0,04 Marnix College AVO sgm Pr Bernhardlaan 30 Ede 02UP

0,75 AOC De Groene Welle Koggelaan 7 Zwolle 13US

0,01 Sgm Het Assink Rekkenseweg 1 Eibergen 05FB

0,13 Prot.Chr.Sgm. De Nuborgh A. toe Boecoplaan 40 Elburg 01FU

0,11 Sgm Vd Capellen Paterijstraat 17 Elburg 17BZ

0,14 Over Betuwe College v.d. Duijn v. Maasdamstr 25 Elst 17IM

0,07 Het Westeraam Aamsestraat 13C Elst 20TZ

-0,15 Rsg Noord Oost Veluwe Schotweg 1 Epe 13JO

0,50 Christelik College Groevenbeek Oude Telgterweg 130 Ermelo 00WI

0,45 AOC Limburg (-groen Horst) Spoorweg 8 Horst 21CS

0,15 Federatie voor chr VO (Irminloo) P Krugerweg 44 Ermelo 00WI

0,05 Sgm De Lingeborgh Geldermalsen Emmalaan 7 Geldermalsen 02FL

0,39 Almende College, locatie Wesenthorst Heggenseveld 1 Ulft 14UM

-0,05 R.k. Scholengemeenschap Marianum Deken Hooijmansingel 1 Groenlo 02QN

0,30 Montessori College Spoorlaan 16 Groesbeek 00RZ

0,25 Groen van Prinsterer school voor chr Verkeersweg 51 Harderwijk 00ZQ

0,13 Chr. Harderwijk, locatie Spectrum De Sypel 2 Harderwijk 02EX

0,09 Reg sgm t Slingerbos Eisenhowerlaan 59 Harderwijk 17CK

0,29 Chr. College De Noordgouw Daendelsweg 4 Hattem 00MP

-0,18 Chr College De Noordgouw Eperweg 34-a Heerde 00MP

0,39 Van Lodensteincollege Boveneindsestraat 6 Kesteren 03WO

0,34 Sg Pantarijn Tollenhof 1 Kesteren 16YV

0,03 R.k. S.G. Marianum d.Rode v.Heeckerenstraat 2 Lichtenvoorde 02QN

-0,04 Reg sgm Staring College Dr C V Disselweg 14 Lochem 24TF

0,30 Frederik Hendrik College De Hohorst 4 Kerkdriel 23FY

0,30 Nijkerk –groen Luxoolseweg 1 Nijkerk 25GV

0,26 Meerwegen Scholengroep vestiging Corlaer College Ds. Kuypersstraat 3-5 Nijkerk 02DC

0,60 Helicon Opleidingen (-groen Nijmegen) Marga Klompelaan 37 Nijmegen 26CC

0,50 Canisius College Goffertweg 20 Nijmegen 01VN

0,48 Maaswaal College Streekweg 21 Nijmegen 00OB

0,41 Montessori College Kwakkenbergweg 33 Nijmegen 00RZ

0,40 Karel de Grote College Wilhelminasingel 13-15 Nijmegen 00CB

0,40 Kandinsky College, Sint Jorisschool Prins Hendrikstraat 7 Nijmegen 02ST

0,38 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen IJsbeerstraat 12 Nijmegen 20EO

0,19 Canisius College Berg en Dalseweg 207 Nijmegen 01VN

0,19 Nijmeegse sgm Groenewoud V Cranenborchstraat 7 Nijmegen 02VE

0,18 Dominicus College Nijmegen-W Energieweg 93 Nijmegen 14NQ

0,14 RK sgm Kandinsky College Malderburchtstraat 11 Nijmegen 02ST

0,09 Lindenholt College Leuvensbroek 30-01 Nijmegen 21SK

-0,10 Agnieten College Hulststraat 2 - B Wezep 02VT

0,23 Chr sgm Calvijn Korenlaan 1 Putten 18IA

0,60 Scholengroep Gelders Mozaïek Stationsweg 49 Oosterbeek 25GL

0,36 Scholengemeenschap voor Dorenweerd College Dalweg 5 Doorwerth 02SY

0,17 Reg sgm Het Rhedens Imboslaan 61 Dieren 02VN

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (32)

32

0,30 Reg sgm Het Rhedens Kleiberglaan 1 Rozendaal 02VN

0,35 Sgm De Waalstroom Teisterbantlaan 2 Tiel 23HC

0,10 Lingecollege Heiligestraat 78 Tiel 23HC

0,05 Gem school Burg C v Nootenlaan 1-a Tiel 19EE

0,33 Canisius College Gelderhorstlaan 5 Beek Ubbergen 01VN

0,11 Hendrik Pierson College Mammoetstr 3 Zetten 00TM

0,35 AOC Oost (mbo/-groen Twello) IJsbaanweg 8 Twello 01IC

0,19 RK sgm Veluws College Hietweideweg 20 Twello 02RA

0,80 Pc Sg Ulenhof College Het Hoge 41 Vorden 02FC

0,36 Opb sgm Pantarijn Hollandseweg 11 Wageningen 16YV

0,06 Chr sgm Het Streek Haverlanden 88 Wageningen 25GE

0,33 Isendoorn College Lage Weide 1 Wansveld 08LP

-0,04 Chr. College Schaersvoorde Pronsweg 3 Winterswijk 00LJ

-0,24 De Driemark gem sgm Zonnebrink 15 Winterswijk 17AA

0,02 Almende College Pastoor Bluemersplein 2 Silvolde 14UM

0,18 Maaswaal College Veenseweg 18 Wijchen 00OB

-0,06 Scholengroep Cambium Courtine 2 Zaltbommel 17AY

1,50 de Vrije School Zutphen (De Berkel) Weerdslag 14A Zutphen 16NK

0,31 Stedelijk sgm Zutphen Isendoornstraat 3 Zutphen 20DH

0,20 Baudartius College Isendoornstr. 1 Zutphen 02VS

0,17 Prot.Chr.Sgm. De Nuborgh Brouwerskamp 15 Nunspeet 01FU

0,10 Almende College, locatie Isala Laan van Schuylenburch 8 Silvolde 14UM

0,95 Over Betuwe College Huissen Julianastraat 17 Huissen 17IM

0,95 Helicon Opleidingen (-groen Kesteren) Industrieweg 4 Kesteren 26CC

1,35 Wellantcollege (Hoogland) Hamseweg 70 Hoogland 01OE

0,45 Het Stromenland Liendertseweg 101 Amersfoort 00ML

0,40 Vallei College de Boogschutter Dierenriem 11 Amersfoort 20EI

0,36 Meridiaancollege RK sgm J P Sweelinckstraat 4 Amersfoort 00ML

0,35 Van Lodensteincollege Utrechtseweg 228 Amersfoort 03WO

0,25 Guido de Bres Arnhemseweg 65 Amersfoort 00JT

0,20 Meerwegen College L Heynricsstraat 23 Amersfoort 14RC

0,20 Meerwegen College, vestiging Farel Paladijnenweg 101 Amersfoort 14RC

0,20 Meridiaancollege RK sgm D Fockemalaan 12 Amersfoort 00ML

0,11 Meridiaancollege RK sgm Trompetstraat 1 Amersfoort 00ML

-0,09 De Amersfoortse Berg H de Grootlaan 25 Amersfoort 20EA

-0,09 Vallei College Paladijnenweg 611 Amersfoort 20EI

-0,10 Meerwegen Scholengroep, vestiging Keistad College Kaliumweg 2 Amersfoort 14RC

0,13 Waldheim Vondellaan 2-4 Baarn 00YO

0,75 Maartensdijk -groen Dierenriem 2 Maartensdijk 25GV

0,58 Groenhorst College Oranje Nassau Overboslaan 15 Bilthoven 25GV

0,35 Oranje Nassauschool Overboslaan 15 Bilthoven 01MR

-0,04 Stg Werkplaats Kindergemeenschap K Boekelaan 10 Bilthoven 17WP

0,73 Broeckland College chr school E de Ruyterstraat 40 Breukelen 23VD

-0,23 Meerwegen College Plecht 1 Bunschoten 14RC

-0,05 Revius Doorn Driebergsestraatweg 6-c Doorn 02VR

0,13 College De Heemlanden sgm De Slinger 48 Houten 22NE

0,05 Sgm Maarsbergen Woudenbergseweg 22-a Maarsbergen 07KP

0,65 Opb sgm Spectrum College Pauwenkamp 152 Maarssen 24TJ

0,31 Mgr A E Rientjes Valkenkamp 551 Maarssen 17HX

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (33)

33

0,16 Niftarlake College chr sgm Pauwenkamp 151 Maarssen 03OY

0,34 Sg Pantarijn Nwe Veenendaalseweg 137 Rhenen 16YV

0,37 Soest Valeriaanstr 167 A Soest 01VV

0,06 Chr College Griftland Noorderweg 79 Soest 01NZ

1,14 Prisma College Boudier Bakkerlaan 7 Utrecht 24TR

0,89 Delta College PC sgm L de Keylaan 9 Utrecht 18AN

0,75 Utrecht-Zuid College Europalaan 89 Utrecht 00RO

0,72 Spectrum College Vader Rijn Vader Rijndreef 9 Utrecht 24TJ

0,50 Opb sgm Spectrum College La Bohemedreef 7 Utrecht 24TJ

0,49 Niels Stensen College RK sgm Amerikalaan 17 Utrecht 14WH

0,48 De St. Gerardus Majella Van Liefl andlaan 117 Utrecht 00PN

0,40 X11 School voor Grafi media Vondellaan 178 Utrecht 24TR

0,28 College Blaucapel chr sgm Winklerlaan 373 Utrecht 14OY

0,24 Leidsche Rijn College Van Lawick van Pabstlaan 1 De Meern 24TR

0,23 Dr FH de Bruijne eum Koningsbergerstr 2 Utrecht 00RO

0,20 De Passie evangelische school Zwarte Woud 211 Utrecht 27DG

0,11 St Gregorius College Nobeldwarsstraat 9 Utrecht 01KF

0,00 College De Klop Orinocodreef 7- 9 Utrecht 17IS

0,38 Chr Lyceum sgm Kerkewijk 149 Veenendaal 02VM

0,29 Chr sgm Veenendaal Industrielaan 16 Veenendaal 02MF

0,20 Rembrandt College opb sgm Nijhoffl aan 1 Veenendaal 19IP

0,00 Ichthus College sgm Vondellaan 4 Veenendaal 06SU

0,16 Revius Middelweg O 2 Wijk bij Duurstede 02VR

0,21 Cals College RK sgm B Powellweg 1 IJsselstein 00VY

0,57 CCZ Kerkebosch Graaf Adolfl aan 4 Zeist 02VR

0,43 OSG Schoonoord Blikkenburgerlaan 2 Zeist 17BI

0,23 SG De Breul Arhemse Bovenweg 98 Zeist 00MK

0,22 Christelijk College Zeist Lindenlaan 23 Zeist 02VR

0,10 Chr College Zeist Zindendorf Zinzendorfl aan 2-a Zeist 02VR

0,58 Anna van Rijn Coll opb sgm Harmonielaan 1 Nieuwegein 18WS

0,45 Anna van Rijn Coll opb sgm Albatros 1 Nieuwegein 18WS

0,20 Oosterlicht Col PC sgm Dieselbaan 10 Nieuwegein 17GM

0,04 Cals College RK sgm Vreeswijksestraatweg 6-a Nieuwegein 00VY

0,33 Paus Joannes Pijlstaartlaan 7 Vinkeveen 02TR

0,20 VeenLanden College Bonkestekersweg 1 Vinkeveen 05RA

0,16 Veenlanden College PC sgm Diamant 9 Mijdrecht 05RA

0,00 Westplas 1e J C Mensinglaan 40 Aalsmeer 19HX

-0,03 Wellantcollege 1 ste J.C. Mensinglaan 4 Aalsmeer 01OE

0,43 Jan v Scorel College opb sgm Arubastraat 2 Alkmaar 19ZQ

0,29 Petrus Canisius College Blekerskade 11 Alkmaar 02QX

0,15 Willem Blaeu opb sgm Robonsbosweg 11 Alkmaar 01XF

0,10 Jan Arentsz chr sgm Mandenmakerstraat 11 Alkmaar 02TD

0,76 Sgm Panta Rhei Hortensialaan 1 Amstelveen 00WD

0,31 Amstelveen College opb sgm Startbaan 12 Amstelveen 19XY

0,17 Amstelhoven Olmenlaan 4 Amstelveen 00RQ

0,15 H Wesselink College chr sgm Startbaan 3 Amstelveen 02TE

1,20 ASKO scholengemeenschap Radioweg 56 Amsterdam 00LP

1,05 College De Meer Radioweg 56 Amsterdam 14RF

0,95 Esprit Scholengroep P Mondriaanstraat 140 Amsterdam 17YS

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (34)

34

0,85 Christelijke sgm Calvijn Schipluidenlaan 18 Amsterdam 17IB

0,74 Esprit Scholengroep Burg Hogguerstraat 2 Amsterdam 17YS

0,73 Calandeum Hoekenes 61 Amsterdam 21GD

0,73 Sgs. Amsterdam-Zuid 2e Const. Huygensstraat 31 Amsterdam 21ET

0,69 Meerkant coll chr sch Dubbelink 1 Amsterdam ZO 14RF

0,63 Sg. Nieuw-West, Meridiaan College Jan Tooropstraat 29 Amsterdam 17HB

0,61 Openb sgm Bijlmer Gulden Kruis 5 Amsterdam ZO 03AQ

0,60 Montessori sgm Amsterdam R de Vosstraat 33 Amsterdam 16PS

0,58 Montessori sgm Amsterdam Polderweg 102 Amsterdam 16PS

0,56 Sgm Reigersbos Ravenswaaipad 3 Amsterdam ZO 21FF

0,56 Esprit Scholengroep P L Takstraat 33-34 Amsterdam 17YS

0,55 Esprit Scholengroep J v Galenstraat 31 Amsterdam 17YS

0,51 Dan sgm Spinozaeum P v Anrooystraat 8 Amsterdam 21BH

0,41 Montessori sgm Amsterdam P de Hoochstraat 59 Amsterdam 16PS

0,40 Vrije School Noord Holland Fred.Roeskestraat 84 Amsterdam 16TS

0,38 Sweelinck College Amsterdam Moreelsestraat 21 Amsterdam 21ET

0,34 Meerkant coll chr sch Lavoisierstraat 2 Amsterdam 14RF

0,30 Sgs. Amsterdam-Zuid Oudaen 6 Amsterdam 21ET

0,29 B Nieuwentijt College Floraweg 170 Amsterdam 17VF

0,28 Stg Joodse Kindergemsch Cheider Zeelandstraat 11 Amsterdam 23GF

0,25 Montessori sgm Amsterdam Mauritskade 58 Amsterdam 16PS

0,25 ASKO scholengemeenschap 2e C Huygensstraat 31 Amsterdam 00LP

0,24 Het Hervormd Lyceum West Hemsterhuisstraat 79 Amsterdam 01TC

0,20 ASKO scholengemeenschap J Geelstraat 38 Amsterdam 00LP

0,19 Het Bredero Nieuwendam Buiksloterweg 85 Amsterdam 21AS

0,15 Chr sgm Buitenveldert De Cuserstraat 3 Amsterdam 14VY

0,04 Gerrit van der Veen sgm G vd Veenstraat 99 Amsterdam 21ET

0,04 Joodse sgm Maimonides Noordbrabantstraat 17 Amsterdam 16PN

0,00 B Nieuwentijt College Rode Kruisstraat 14 Amsterdam 17VF

-0,06 Het Amsterdams Lyceum Valeriusplein 15 Amsterdam 02AP

0,42 Petrus Canisius Coll Geestweg 19 Bergen 02QX

0,23 Berger scholengemeenschap Rondelaan 28 en 34 Bergen 16ST

0,15 Kennemer College Van Riemsdijklaan 103 Beverwijk 27MD

0,08 Sgm Augustinus College Bullerlaan 2 Beverwijk 22NQ

0,08 Midden Kennemerland Coll V Riemsdijklaan 103 Beverwijk 20LB

-0,10 Kennemer College Büllerlaan 2 Beverwijk 27MD

0,28 Hartenlustschool Vijverweg 31 Bloemendaal 19EQ

0,24 t Heuveltje Boekenroodeweg 5 Aerdenhout 02YH

-0,35 Geref sgm Guido de Bres Dennenweg 15 Bloemendaal 00JT

0,01 Gooise Scholenfederatie A Dekenlaan 2 Bussum 14SM

0,90 Groenschool “Noord-Kennemerland” Oranjelaan 2 a Castricum 25EF

0,15 Jac P Thijsse College opb sgm De Bloemen 65 Castricum 20MH

-0,10 Bonhoeffer College sgm P Kieftstraat 20 Castricum 00ZD

0,39 Atlas College M Tinxgr 16 Edam 25DA

0,11 Don Bosco College Heideweg 2 Volendam 20GS

0,06 Regionale sgm Enkhuizen Boendersveld 3 Enkhuizen 13EE

1,00 Linnaeus College (Ewald-) Ged.Oudegracht 120 Haarlem 25FU

0,55 Linnaeus College Junoplantsoen 58 Haarlem 25FU

0,41 Damiate College Berlagelaan 1 Haarlem 02KM

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (35)

35

0,39 Linnaeus College Haarlem Kl Houtweg 24 Haarlem 25FU

0,23 Gem Schoter sgm Sportweg 9 Haarlem 20RC

0,19 Linnaeus College Haarlem Zwemmerslaan 2 Haarlem 25FU

0,08 Coornherteum gem sgm Lyceumlaan 1 Haarlem 20RF

-0,15 Mendel College interconf sgm P Mulierlaan 4-6 Haarlem 07FH

0,20 Solyvius College sgm Hoofdweg 709 Hoofddorp 19TI

0,18 Kaj Munk College K Munkweg 3 Hoofddorp 21WE

0,18 Stg. Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer Baron de Coubertinlaan 2 Hoofddorp 19TI

-0,05 K sgm Hoofddorp Assumburg 10 Hoofddorp 00IP

-0,20 Herbert Vissers Coll chr sgm Beurtschipper 200 Nieuw Vennep 03RU

0,55 Baandert College sgm De Velst 4 Heemskerk 04EX

0,50 Kennemer College Jan van Kuikweg 23 Heemskerk 27MD

0,33 Midden Kennemerland Coll J v Kuikweg 23 Heemskerk 20LB

0,30 Kennemer College De Velst 4 Heemskerk 27MD

0,14 Haemstede Barger Koediefslaan 73 Heemstede 17HH

0,21 Openbare scholengemeenschap Huygenwaard Middenweg 76 Heerhugowaard 19ZX

0,09 Locatie Don Bosco Bickerstraat 31 Heerhugowaard 00XA

0,25 Petrus Canisius Coll De Dors 2 Heiloo 02QX

0,20 Opb sgm Nieuwediep Molukkenstraat 1 Den Helder 21VB

-0,06 Chr sgm Etty Hillesum Drs F Bijlweg 6 Den Helder 00MV

2,80 Gooise Scholen Federatie Laapersveld 25 A Hilversum 14SM

0,93 PCVO groep L de Keylaan 58 Hilversum 03FO

0,81 K Lyceum In het Gooi sgm Van Linschotenlaan 501 Hilversum 00PS

0,59 St Aloysiusschool Pr Bernhardstraat 160 Hilversum 01BU

0,53 PCVO groep V Ghentlaan 51 Hilversum 03FO

0,43 K Lyceum In het Gooi sgm Emmastraat 56 Hilversum 00PS

0,31 PCVO groep Bisonlaan 1 Hilversum 03FO

0,25 Gooise Scholenfederatie Jonkerweg 31 Hilversum 14SM

0,36 sgm.Tabor/loc. d’Ampte Berkhouterweg 5-7 Hoorn 02ME

0,27 Titaan Dampten 22 Hoorn 25DA

0,20 Atlas College Bontekoestraat 3 Hoorn 25DA

0,16 -Titaan Dampten 22 Hoorn 25DA

0,14 Atlas College locatie Copernicus Nieuwe Steen 11 Hoorn 25DA

0,05 Joh Postschool Gording 124 Hoorn 02WX

-0,01 Sgm Tabor De Keyzerstraat 1 Hoorn 02ME

-0,03 Sgm Tabor Bouwsteen 1 Hoorn 02ME

0,26 Erfgooierscollege Gooierserf 122 Huizen 00UM

0,23 Gooise Scholenfederatie Monnickskamp 7 Huizen 14SM

-0,04 Jan Arentsz chr sgm Dr Wilminkstraat 16 Noord Scharwoude 02TD

0,60 Gooise Scholenfederatie Kerklaan 6 Laren 14SM

0,04 Atlas College Admiraliteitsweg 6 Medemblik 25DA

0,16 St. Vitus College, locatie ministerpark C. v.d. Lindenlaan 5 Naarden 02UB

0,03 Min Parkschool C vd Lindenlaan 5 Naarden 17IX

0,50 Groenschool Purmerend Aletta Jacobslaan 1 Purmerend 25EF

0,21 Purmerendse scholengemeenschap (De Koogmolen)

Spinnekop 1 Purmerend 01EO

0,13 Purmerendse Scholengemeenschap/loc. Da Vinci Bergmolen 2 Purmerend 01EO

0,11 Purmerendse scholengemeenschap (Jan v Egmond) Hoornselaan 10 Purmerend 01EO

0,85 Groenschool Schagen De Boomgaard 9 Schagen 25EF

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (36)

36

0,19 loc. Langestraat Langestraat 3 Schagen 16CX

-0,04 Opb sgm De Hogeberg Haffelderweg 40 Den Burg 16KP

0,24 RK sgm Thamen Zijdelweg 4 Uithoorn 05FE

0,16 Vellesan Coll opb sgm Briniostraat 16 IJmuiden 20EK

-0,09 Noordzee College Wolff en Dekenlaan 1 Driehuis 01KL

0,08 Casparus College Amstellandlaan 1 A Weesp 24TG

0,10 Rsg Wiringherlant Terpweg 1 Wieringerwerf 17DD

0,25 Noordzee College Zandvoortselaan 19-a Zandvoort 01KL

0,39 Pascal College chr VO Provincialeweg 302 Zaandam 02VQ

0,39 Pascal College locatie Pascal Zuid De Weer 26 Zaandam 02VQ

0,33 Bertrand Russel College Krommenieërweg 143 Wormerveer 20EY

0,30 Sgm Het Zaanlands school Nieuwendamstraat 6 Zaandam 20CN

0,11 Sgm Het Zaanlands school Zuiderzee 200 Zaandam 20CN

0,11 Saenredam College E.Presleystraat 1 Zaandijk 20FC

0,03 Bertrand Russell Coll Popelstraat 1 Krommenie 20EY

0,23 W de Zwijger College Vd Palmstraat 2 Papendrecht 20AE

0,14 Ashram College RK sgm Marsdiep 289 Alphen aan den Rijn 04DF

0,12 lokatie Klein West A V Burenln 15 Alphen aan den Rijn 15BH

0,05 Lokatie noord H Dunantwg 1 Alphen aan den Rijn 15BH

0,04 Scalacollege Diamantstr 31 Alphen aan den Rijn 10AN

-0,10 Chr sgm Groene Hart Pr Beatrixlaan 4 Alphen aan den Rijn 15BH

0,90 Edudelta Onderwijsgroep (De Gaarde) Dierensteinweg 2 Barendrecht 11UL

0,15 Oost IJsselmonde locatie Gemini College 3e Barendrechtseweg 448 Barendrecht 18TR

-0,09 Chr sgm Joh Calvijn Botter 135 Barendrecht 16PK

0,16 Melanchthon College chr sgm Rembrandtlaan 38 Bleiswijk 18CH

0,26 RK sgm St Antoniuscollege W de Zwijgerstraat 9 Bodegraven 02LG

0,85 Wellantcollege Zijde 105 Boskoop 01OE

0,30 Coenecoop College Kievitstraat 54 Boskoop 00BD

0,00 Penta College voor chr VO Mgr Smitstraat 3 Brielle 20FR

-0,21 Sgm Maerlant College J Matthijssenlaan 7 Brielle 11ZH

0,50 IJsselcollege Kanaalweg Kanaalweg 52 a Capelle a/d IJssel 20BH

0,19 Comenius Coll chr sgm Lijstersingel 18 Capelle a/d IJssel 19GY

0,11 IJsselcollege Alkenlaan 83 Capelle a/d IJssel 20BH

0,40 CLD, Delfl and Juniusstraat 6 Delft 01GX

0,25 Grotius College Juniusstraat 8 Delft 20AB

0,08 St Stanislascoll RK sgm R de Graafpad 1 Delft 02DZ

-0,03 Chr eum Delft sgm Molenhuispad 1 Delft 01GX

1,15 Wellantcollege (Dordrecht) Groenezoom 400 Dordrecht 01OE

0,65 Insula College, CSD Prof. Gunningplein 1- 2 Dordrecht 02CI

0,33 Stek M Montessorilaan 5 Dordrecht 14TE

0,32 Stedelijk Dalton Lyceum Eulerlaan 51 Dordrecht 24PY

0,30 Wellantcollege (Stek Dordrecht) Maria Montessorilaan 5 Dordrecht 01OE

0,30 Wartburg College (Locatie Marnix) M Montessorilaan 3 Dordrecht 00PG

0,25 Sgm Dordtwijck Overkampweg 125 Dordrecht 24PY

0,24 Chr sgm Insula College De Sitterstraat 7 Dordrecht 02CI

0,10 Titus Brandsma College RK sgm Kapteijnweg 3 Dordrecht 16QQ

0,05 Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg 3 Dordrecht 24PY

0,00 Stedelijk Dalton Lyceum Maria Montessorilaan 7 Dordrecht 24PY

-0,28 Insula College, locatie Thuredrecht Halmaheiraplaan 5 Dordrecht 02CI

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (37)

37

0,16 Chr sgm Prins Maurits Schoolstraat 29 Stellendam 03RB

0,95 Merewade College W. de Vries Robbéweg 27 Gorinchem 24TP

0,85 Wellantcollege IJsbaan 455 Gorinchem 01OE

0,38 Gomarusschool Hoefslag 11 Gorinchem 00WH

0,25 Merewade College opb sgm Wijdschildlaan 4 Gorinchem 24TP

0,00 Chr. Sg. Oude Hoven Hoefslag 4 Gorinchem 00YH

0,20 De Goudse Waarden Kanaalstraat 31 Gouda 14SF

0,13 Chr sgm op ref grondsl Ronsseplein 1 Gouda 02EA

0,04 De Goudse sgm Burg Martenssingel 15 Gouda 13WH

-0,10 St. Antoniuscollege Nansenstraat 40 Gouda 02LG

-0,12 St. Antoniuscollege J Mottstr 2 -4 Gouda 02LG

1,05 Wellantcollege ( Westvliet Den Haag) Westvlietweg 42 ‘s-Gravenhage 01OE

1,00 Scholengroep Esloo (Overbosch College) Rooseboomstraat 10 ‘s-Gravenhage 21GU

0,66 Thomas More Overvoorde College Beresteinlaan 625 ‘s-Gravenhage 16RG

0,58 Scholengroep WHG Mgr. Nolenslaan 18 ‘s-Gravenhage 19ZP

0,58 Terra College Leyweg 1479 ‘s-Gravenhage 20MM

0,53 Internationaal College Edith Stein L Couperusplein 33 ‘s-Gravenhage 21GU

0,50 Terra College Beresteinlaan 625 ‘s-Gravenhage 20MM

0,48 Interconf Hofstadcollege 2e Sweelinckstraat 160 ‘s-Gravenhage 17HR

0,43 Thomas More Overvoorde College Beatrijsstraat 10-14 ‘s-Gravenhage 16RG

0,42 HSVO afd. HG A Duyckstr 126 ‘s-Gravenhage 02US

0,40 Atlas College Rijswijk Karmozynstraat 2 ‘s-Gravenhage 20CQ

0,38 HSVO afd. HSMK Ambachtsgaarde 1 ‘s-Gravenhage 02US

0,35 Scholengroep Esloo, College St Paul Isabellaland 253 ‘s-Gravenhage 21GU

0,34 SGM Johan de Witt College Grafi sch & Creatief Nieuwe Duinweg 6 / 14 ‘s-Gravenhage 20MJ

0,30 De Vrije School Waalsdorperweg 12 ‘s-Gravenhage 16TV

0,21 Hofstad Albardastr 25 ‘s-Gravenhage 17HR

0,21 Sgm Johan de Witt Coll H v Doeverenplantsoen 3 ‘s-Gravenhage 20MJ

0,16 Haags Montessorieum N Bredastraat 5 ‘s-Gravenhage 02US

0,15 Dalton sgm Aronskelkweg 1 ‘s-Gravenhage 20MF

0,10 Chr sgm Overvoorde Westhovenplein 121 ‘s-Gravenhage 16RG

0,09 Openbare Segbroekcollege Klaverstr 7 ‘s-Gravenhage 20MA

0,08 Chr. College De Populier Populierstr 109 ‘s-Gravenhage 02GJ

0,06 Aloysiuscollege k sgm Oostduinlaan 50 ‘s-Gravenhage 01PU

-0,20 HS voor Beeldende Kunsten, Muziek & Dans Juliana van Stolberglaan 1 ‘s-Gravenhage 23KJ

0,13 ISW Het Westland, opleiding 1 Sweelincklaan 1 ‘s-Gravenhage 21HC

0,20 Chr. Sg. Oude Hoven, locatie De Calvijn Bellefl eur 2 Giessendam 00YH

0,06 Willem de Zwijger College Bellefl eur 4 Giessendam 20AE

0,67 Helinium Dierenriem 53 Hellevoetsluis 12RB

0,44 GSG Helinium Fazantenlaan 1-1a Hellevoetsluis 12RB

0,29 Penta College voor chr VO Fazantenlaan 2 Hellevoetsluis 20FR

0,18 Develsteincoll chr sgm P C Hooftsingel 5 Hendrik-Ido-Ambacht 14RR

0,09 Martinuscoll alg chr sgm De Aanloop 6 Grootebroek 18CV

-0,25 Fioretti College RK sgm Pr Irenelaan 32 Hillegom 00UZ

-0,21 Andreas College chr sgm Helmbergweg 10 Katwijk 25GD

0,08 Krimpenerwaard College Driekamp 4 Krimpen a/d IJssel 14WL

-0,09 Comenius Coll chr sgm Boezemdreef 1 Krimpen a/d IJssel 19GY

0,65 Glasstadscholengemeenschap Molenlaan 1 Leerdam 23XZ

0,09 Chr College Prins Willem Alexander Eksterlaan 48 Leerdam 17XU

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (38)

38

0,80 Vrije Schoolgemeenschap Rudolf Steiner Surinamestraat 1 Leiden 16TV

0,55 College Het Hoge Land 5 meilaan 137 Leiden 02VD

0,51 Da Vinci Coll opb sgm Lammenschanspark 3 Leiden 20DF

0,32 Bonaventuracollege Boerhaavelaan 44 Leiden 21GW

0,23 Rembrandt sgm Noachstraat 2 Leiden 20CL

0,19 College Het Hoge Land Kagerstraat 1 Leiden 02VD

0,19 Da Vinci College Kagerstr 7 Leiden 20DF

0,16 Bonaventuracollege Burggravenlaan 2 Leiden 21GW

0,15 Driestar locatie Leiden Faljerilstraat 1 Leiden 02EA

0,05 Alverna (Joh. 23e coll) P De Jongstr 2 Roelofarendsveen 21GW

0,03 Het Vlietland College sgm Apollolaan 262 Leiden 14WJ

-0,08 RK sgm Alverna Eijmerspoelstraat 3 Leiden 21GW

0,05 College Het Hoge Land Muzenlaan 155 Leiderdorp 02VD

0,33 Veurs College Interconf Sg Burg Kolfschotenlaan 5 Leidschendam 00XK

0,35 Locatie MVO-Lucia Achterweg 7 Lisse 00UZ

0,09 Uitermeer Fazantstr 66 Lisse 00UZ

0,10 Samenw sgm Maascollege Kastanjedal 2 Maassluis 19IS

0,01 Chr sgm Aquamaryn Geuzenplein 1 Vlaardingen 17WQ

-0,30 Accent College Kastanjedal 2 Maassluis 17WQ

0,60 Edudelta Onderwijsgroep (Groene school Sommelsdijk) Langeweg 107 Sommelsdijk 11UL

0,19 Chr sgm Prins Maurits Kon Julianaweg 57 Middelharnis 03RB

-0,33 Regionale sgm Goeree Overvlakkee Burg Myslaan 5 Middelharnis 15QW

-0,01 ISW Het Westland, opl. 2 Irenestraat 35 Poeldijk 21HC

-0,02 AOC Holland College (Dalton) H. van Naaldwijkstraat 2 Naaldwijk 14YD

-0,15 Gemeentelijke Dalton H v Naaldwijkstraat 2 Naaldwijk 19IM

0,14 Thorbecke VO K Onnesstraat 4 Nieuwerkerk IJssel 15HX

0,09 CSG Comenius College Fresiaveld 20 Nieuwerkerk a/d IJssel 19GY

0,24 Ashram College Lindelaan 2 Nieuwkoop 04DF

0,28 Teylingen College V Panhuijsstraat 17 Noordwijk 02KB

0,16 Openbare sgm Northgo Duinwetering 107 Noordwijk 23KU

0,95 Wellantcollege Lange Voort 70 Oegstgeest 01OE

0,11 Teylingen College Wijttenbachweg 23 Oegstgeest 02KB

0,18 Reg sgm Hoeksche Waard Hoefsmid 1 Oud Beijerland 15XV

0,17 Chr sgm Willem v Oranje Randweg 2 Oud Beijerland 08VU

-0,31 Chr sgm De Lage Waard Burg Keijzerweg 5 Papendrecht 16QA

0,43 College Het Loo (dependance Pijnacker) Meidoornlaan 15 Pijnacker 21GU

0,25 St Stanislascoll RK sgm Meidoornlaan 7 Pijnacker 02DZ

0,34 Opb sgm Gemini College Reijerweg 249 Ridderkerk 18TR

0,19 Farel College chr sgm Kastanjelaan 50 Ridderkerk 20AM

1,10 Olympus College Olympiaweg 395 Rotterdam 02LB

1,08 ISG Ibn Ghaldoen Schere 47 Rotterdam 27JY

1,05 Grafi sch Lyceum Rotterdam Stadhoudersplein 35 Rotterdam 23JA

0,85 Maria Regina school Schietbaanlaan 118 Rotterdam 21HW

0,82 Nieuw Zuid Hillevliet 90 Rotterdam 02LB

0,80 Nieuw-Rotterdam Beukelsdijk 145 Rotterdam 11AJ

0,71 Zuiderpark College Montessoriweg 20 Rotterdam 17YF

0,63 PENTA college CSG, West IJsselmonde Endehout 1-3 Hoogvliet 20FR

0,61 Chr College Riederwaard Veenoord 15 Rotterdam 23YU

0,59 Rotterdamse sgm voor EUM 2e Hogenbanweg 111 Rotterdam 02VG

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (39)

39

0,55 Crooswijksesingel Crooswijksesingel 18 Rotterdam 01XV

0,52 Lodewijk Rogier College, lok. Hildegardis Walenburgerweg 35 Rotterdam 20GC

0,52 Nieuw Zuid Nachtegaalplein 53 Rotterdam 02LB

0,52 RSG, lok. Lucia Petrus Stationssingel 70 Rotterdam 02VG

0,50 Wartburg College (Locatie De Swaef) Carnissesingel 20 Rotterdam 00PG

0,48 TVO locatie Thorbecke Lyceum Prinsenlaan 82 Rotterdam 15HX

0,45 Lodewijk Rogier College Noordsingel 72 Rotterdam 20GC

0,45 Osg Wolfert van Borselen Bentincklaan 280 Rotterdam 15KR

0,40 Julianaschool Talingstraat 6 Rotterdam 17HL

0,40 Openb sgm Hugo de Groot Nachtegaalplein 55 Rotterdam 15NF

0,40 Chr. S.G. Johannes Calvijn Kreeftstraat 44 Rotterdam 16PK

0,40 Locatie Wolfert Dalton Argonautenweg 55 Rotterdam 15KR

0,40 Lucia Petrus Stationssingel 70 Rotterdam 07IN

0,39 CSG Henegouwen Henegouwerplaan 14-16 Rotterdam 01XV

0,38 Caland Lyceum Argonautenweg 55 Rotterdam 14XZ

0,35 St Hildegardusschool Walenburgerweg 35 Rotterdam 21HV

0,34 RK Roncalli Tattistr 3 Rotterdam 17KY

0,34 Wartburg College (Locatie Guido de Bres) Haastrechtstraat 25 Rotterdam 00PG

0,30 CSG Calvijn, Maarten Luther Roerdomplaan 42 Rotterdam 16PK

0,25 Nova College, Slinge Beumershoek 3 Rotterdam 23YU

0,20 Openb sgm Libanon Ramlehweg 6 Rotterdam 15EO

0,16 Melanchthon College chr sgm V Bijnkershoekweg 97 Rotterdam 18CH

0,16 CSG Johannes Calvijn Talingstraat 6 Rotterdam 16PK

0,14 CSG Johannes Calvijn Grift 30 Rotterdam 16PK

0,13 Gereformeerde sgm Randstad Valenciadreef 15 Rotterdam 00TU

0,13 OSG Einstein Lyceum Middenbaan-Zuid 71-73 Hoogvliet 17CR

0,13 Comenius Coll chr sgm Kromhoutstraat 1-7 Rotterdam 19GY

0,11 Wartburg College (Locatie Revius) Piccolo 50 Rotterdam 00PG

0,10 Scholengemeenschap Slinge Beumershoek 3 Rotterdam 21SJ

0,05 Nova College, Montfort Montessoriweg 55 Rotterdam 23YU

0,05 RK sgm St Montfort Montessoriweg 55 Rotterdam 02TB

0,03 Tooropschool Tooroplaan 8 Rotterdam 17WG

-0,03 Lodewijk Rogier College Tooroplaan 8 Rotterdam 20GC

-0,04 Chr sgm Maarten Luther Roerdomplaan 42 Rotterdam 17VC

0,16 Penta College, Godfried Richter Sparegat 1 Rozenburg 20FR

0,60 Wellantcollege Sandtlaan 98 Rijnsburg 01OE

0,30 College Het Hoge Land Noordeinde 24 Rijnsburg 02VD

0,55 Interconf Makeblyde Coll Burg Elsenlaan 154 Rijswijk 01KO

0,26 Interconf Makeblyde Coll H R Holstlaan 2 Rijswijk 01KO

-0,09 Gereformeerde sgm Randstad Trompetstraat 5 Rijswijk 00TU

-0,01 Het Rijnlands Sassenheim sgm V Alkemadelaan 2 Sassenheim 14TD

1,05 Accent College Mgr. Nolenslaan 99 b Schiedam 17WQ

0,93 CSG Aquamarijn (afd. Gilde) Nieuwe Damlaan 762 Schiedam 17WQ

0,50 Maascollege Mgr. Nolenslaan 99 b Schiedam 19IS

0,49 OSG Buiten de Veste Van der Leeuwlaan 3 Schiedam 19KM

0,23 De Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger Kamerlingh Onnesdreef 4 Schoonhoven 05TA

0,05 Het Schoonhovens College A Plesmanstraat 4 Schoonhoven 15OM

0,34 Sgm De Grienden Prof K Onneslaan 109 Sliedrecht 06WY

1,05 Wellantcollege Rijksstraatweg 30 B Klaaswaal 01OE

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (40)

40

0,58 Penta College, De Oude Maas De Ritte 1 Spijkenisse 20FR

0,34 OSG De Eilanden Zinkseweg 2 Spijkenisse 23AP

0,20 Penta College voor chr VO J A Heijwegenlaan 2 Spijkenisse 20FR

0,19 Penta College voor chr VO Curieweg 25 Spijkenisse 20FR

0,13 Opb sgm De Ring van Putten Groenewoudlaan 25 Spijkenisse 19DH

0,08 Charles de Foucauld Lisstraat 13 Spijkenisse 15GK

0,00 NOVA College Rotterdam, Charles de Foucauld Lisstraat 13 Spijkenisse 23YU

0,46 Oosterlicht College Gaaspstr 2 Vianen 17GM

0,41 Vlaardingse opb sgm C Civilislaan 41 Vlaardingen 20CJ

0,27 Chr sgm Aquamaryn Rotterdamseweg 55 Vlaardingen 17WQ

0,08 St Jozefschool W de Zwijgerlaan 240 Vlaardingen 00VR

0,34 Huygens Lyceum C Vosmaerstraat 1 Voorburg 02VO

0,25 St Maartenscollege sgm A v d Leeuwkade 14 Voorburg 02MU

0,10 Sgm Dan Vatel Loolaan 125 Voorburg 00HI

0,10 College Het Loo V T v Serooskerkenstraat 2 Voorburg 21GU

0,23 Teylingen College Leidsevaart 4 Voorhout 02KB

0,31 Coenecoop College Dreef 2-6 Waddinxveen 00BD

0,44 Het Rijnlands Lyceum sgm Backershagenlaan 5 Wassenaar 02GP

0,05 Adelbert College Deylerweg 163 Wassenaar 14WE

0,35 Minkema College Essenlaan 3 Woerden 17AN

0,24 Minkema College Minkemalaan 1 Woerden 17AN

0,04 F Kalsbeek sgm vr chr J Israelslaan 56 Woerden 04IX

0,63 Stedelijk Coll Zoetermeer V Doornenplantsoen 1 Zoetermeer 25GA

0,56 Oranje Nassau College sgm Clauslaan 4 Zoetermeer 20BC

0,16 Erasmuscollege V Doornenplantsoen 31 Zoetermeer 00PJ

0,11 Stedelijk Coll Zoetermeer Dr J W Paltelaan 9 Zoetermeer 25GA

0,05 Oranje Nassau College sgm Parkdreef 282 Zoetermeer 20BC

-0,20 Stedelijk Coll Zoetermeer Schubertrode 42 Zoetermeer 25GA

0,53 OSG Walburg Norderstedtplein 6 Zwijndrecht 18TR

0,20 Develsteincoll chr sgm Develsingel 5 Zwijndrecht 14RR

0,29 Rehoboth Berlagestr 2 Lekkerkerk 02EA

0,17 Opb sgm Gemini College N Beetsstraat 401 Lekkerkerk 18TR

0,23 lokatie hazerswoude Ds v.d. Boschstraat 1 Hazerswoude-Dorp 15BH

0,90 Naaldwijk - Groen Burgemeester Elsenweg 8 Naaldwijk 14YD

0,00 ISW Het Westland, opleiding 1 Sweelincklaan 1 ‘s-Gravenzande 21HC

0,75 Edudelta Onderwijsgroep (Groen College Goes) Stationspark 39 Goes 11UL

0,10 Calvijn College Kl Frankrijk 19 Goes 03JY

0,06 St Willibrordcollege k sgm Fruitlaan 3 Goes 14NX

0,05 Het Goese Lyceum V Dusseldorpstr 78 Goes 13OR

0,03 Buys Ballot College sgm Bergweg 4 Goes 05OH

-0,19 Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst 25FX

0,45 Chr sgm Walcheren Gen Eisenhowerlaan 25 Middelburg 03XS

0,14 Sted. Sg. NehaLennia Kruisweg 2 Middelburg 20CP

0,08 Chr sgm Walcheren Oranjelaan 11 Middelburg 03XS

0,05 Calvijn College Kruitmolenlaan 60 Middelburg 03JY

-0,33 Zwin College sgm Nieuwstraat 50 Oostburg 00AQ

0,90 Wellantcollege (chr. De Bossekamp Ottoland) B 140 Ottoland 01OE

0,23 Calvijn College Kerkpolder 50 Krabbendijke 03JY

0,03 Zeldenrust Steelantcollege Zeldenrustlaan 2 Terneuzen 00LY

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (41)

41

-0,13 Stedelijke Scholengemeenschap “De Rede” Oude Vaart 1 Terneuzen 16JO

0,20 Calvijn College Zoekweg 3 Tholen 03JY

-0,14 Stedelijk sgm Scheldemond Weijevlietplein 7-13 Vlissingen 16YC

-0,14 Chr. Sg. “Walcheren” A Coortelaan 1 Vlissingen 03XS

0,08 Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman Hatfi eldpark 1-2 Zierikzee 13OR

-0,20 Reg sgm Professor Zeeman Hatfi eldpark 2 Zierikzee 17BS

0,50 W v Oranje Coll chr sgm Engelsestoof 1-a Wijk en Aalburg 01GH

0,03 SG Breda vestiging De La Salle Rector v.d. Broekstraat 1 Baarle-Nassau 25GC

-0,05 De la Salle Sportlaan 1 Baarle Nassau 00WU

0,38 Thomas Buurtweg 39 Halsteren 21CY

0,29 Sgm Roncalli samenw sch RK PC Tuinderspad 6 Bergen op Zoom 14SW

0,21 Mollereum RK sgm Bolwerk zuid 168 Bergen op Zoom 02FY

-0,15 Thomas Buurtweg 39 Halsteren 17HS

-0,16 Regionale sgm ‘t Rijks Burg Stulemeijerlaan 24 Bergen op Zoom 10LU

0,11 Heerbeeck College W de Zwijgerweg 150 Best 16RT

0,08 Elzendaalcollege RK sgm Bilderbeekstraat 27 Boxmeer 17HN

0,27 College Boxtel Baanderherenweg 2 Boxtel 04XU

0,15 RK school Wilgenbroek Dr de Brouwerlaan 74 Boxtel 18CW

0,85 Prisma College Van Cooth Biesdonkweg 33 Breda 19XV

0,35 Prisma De Rotonde Groene Woud 2 Breda 19XV

0,26 Scholengemeenschap Breda Unit Tessenderlandt Rijnesteinstraat 1 Breda 25GC

0,26 Prisma College Ganzerik 3 Breda 19XV

0,21 ROC West-Brabant (voorheen Florijn College) Bisonstraat 3 Breda 25PY

0,20 SG Breda vestiging Christoffel Rijnesteinstraat 1 Breda 25GC

0,05 Breda Groen Tuinzigtlaan 10 Breda 21CY

0,00 Nassau sgm P Krugerlaan 2 Breda 16QH

-0,04 Sgm Breda Emerweg 29 Breda 25GC

-0,15 Newmancollege RK sgm Verviersstraat 4 Breda 14SZ

0,17 Instelling voor Voortgezet Onderwijs St. Jozefstraat 72 Deurne 17VP

0,10 Deelschool Hub van Doornecollege Haspelweg 11 Deurne 17VP

0,01 Opb sgm Dollard College H Hindersstraat 5 Oude Pekela 20CM

-0,15 Cambreurcollege RK sgm Mgr Schaepmanlaan 11-13 Dongen 21GZ

0,15 Rythovius College sgm Bospoort 1 Eersel 18XR

0,40 De Rooi Pannen Kaakstraat 1 Eindhoven 25LV

0,27 Het Stedelijk College Eindhoven Avignonlaan 11 Eindhoven 20BK

0,24 Pleincollege Aloysius Jan Luikenstraat 49 Eindhoven 20AT

0,23 Sted College Eindhoven Henegouwenlaan 2 Eindhoven 20BK

0,20 SVVS Novalis College Woenselsestraat 316 Eindhoven 00CB

0,15 Pleincollege, Bisschop Bekkers Avignonlaan 1 Eindhoven 20IB

0,14 Christiaan Huygens Coll Strausslaan 1 Eindhoven 02TC

0,11 ROC Eindhoven Frederiklaan 60a Eindhoven 25MB

0,10 Christiaan Huygens Coll Broodberglaan 3 Eindhoven 02TC

0,10 De Eindhovense School Von Flotowlaan 1 Eindhoven 05DZ

0,04 Eckartcollege sgm Damocleslaan 3 Eindhoven 20IB

0,04 St Joriscollege sgm Roostenlaan 296 Eindhoven 20AT

0,65 Munnikenheide College Streek 2 Etten-Leur 04YX

-0,08 K sgm voor onged S Streuvelslaan 42 Etten Leur 00KV

0,15 Dongemond College Strijenlaan 2 Geertruidenberg 01IW

0,00 Dongemond College Collegeweg 1 Raamsdonksveer 01IW

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (42)

42

0,10 Strabrechtcollege Samenw.sch. Grote Bos 2 Geldrop 01XL

0,03 Cambreurcollege RK sgm Mgr Nolensstraat 4 Rijen 21GZ

0,20 Het Mill Hill College sgm Venneweg 42 Goirle 20BQ

0,20 Merlet College Stoofweg 4 Grave 19RX

0,90 OMO Scholengroep Helmond Vakcollege Dr. Knippenberg

Keizerin Marialaan 4 Helmond 20JX

0,50 Ter Kemenade College Oost Gen Snijdersstraat 51 Helmond 04ZQ

0,47 Ter Kemenade College-West Dolfi jnlaan 105 Helmond 14OQ

0,36 St Joseph Hurksestraat 1-c Helmond 14OK

0,26 Gs Jan van Brabant Rijpelberg/Brouwhuis Deltaweg 205 Helmond 00NE

0,20 OMO scholengroep Helmond Deelschool Dr. Knippenbercollege

Hurksestraat 1C Helmond 20JX

0,18 Gem sgm J van Brabant Molenstraat 191 Helmond 14LF

-0,03 OMO Scholengroep Helmond Centrale Directie

Keizerin Marialaan 4 Helmond 20JX

0,70 Helicon Opleidingen (-groen Den Bosch) Hervensebaan 7 ‘s-Hertogenbosch 26CC

0,40 Hervion College Hervensebaan 5 ‘s Hertogenbosch 17KF

0,36 Sancta Maria Aartshertogenlaan 108 ‘s Hertogenbosch 01GV

0,25 Frederik Hendrik College Onderwijsboulevard 1 ‘s Hertogenbosch 23FY

0,23 Ds. Pierson College G ter Borchstraat 1 ‘s Hertogenbosch 05PL

0,20 Frederik Hendrik College Kooikersweg 9 ‘s Hertogenbosch 23FY

0,19 Jeroen Bosch College sgm Rompertsebaan 63 ‘s Hertogenbosch 20SY

-0,11 Rodenborchcollege RK sgm T M Kortenhorstlaan 4 Rosmalen 07MU

-0,20 St Janslyceum school Sweelinckplein 3 ‘s Hertogenbosch 20ST

0,20 D’Oultremontcollege sgm Parklaan 2 Vlijmen 13TE

0,07 D’Oultremontcollege Dillenburgstraat 46 Drunen 16VK

-0,02 D’Oultremontcollege Parklaan 2 Vlijmen 16VK

-0,10 D’Oultremontcollege Dillenburgstraat 46 Drunen 13TE

0,05 Dr. Mollercollege Vossenbergselaan 8 Kaatsheuvel 16VK

0,13 Merletcollege Land van Cuyk Langenboomseweg 3 Mill 19RX

0,27 Pleincollege Sportlaan 8 Nuenen 20IB

0,50 Heerbeeck College Oude Grintweg 53 Oirschot 16RT

0,25 Sgm Kempenhorst Oude Grintweg 53 Oirschot 17YQ

0,24 RK sgm Durendael V Kemenadelaan 5 Oisterwijk 16OX

0,40 Scholengroep Kwadrant (vestiging Hanze College) Bouwlingstraat 74 Oosterhout 21GZ

0,26 MAVO te Strijen Kruidenlaan 19 Oosterhout 21CY

0,10 MAVO te Strijen Kruidenlaan 19 Oosterhout 14FL

0,55 Hooghuis Lyceum locatie Zuid-West De Ruivert 5 Oss 19XH

0,32 Hooghuis Lyceum locatie Oss - Centrum Koornstraat 12 Oss 19XH

0,30 Carmelcollege vestiging St Jan Koornstraat 12 Oss 01PG

0,20 Hooghuis Lyeum Middingstraat 1 Ravenstein 19XH

0,13 Maaslandcollege sgm Vianenstraat 1 Oss 20WI

0,04 Hooghuis Lyceum De Ruivert 5 Oss 19XH

-0,03 Mondriaan College opb sgm Mondriaanlaan 1 Oss 23FX

-0,20 Hooghuis Lyceum, locatie Den Bongerd Staringstraat 4 Oss 19XH

0,20 Carmelcollege Ravenstein Middingstraat 1 Ravenstein 02SX

0,37 Burg. Albertscollege Bosheidestraat 1 Rucphen 04YX

-0,03 Elde College Schijndel Putsteeg 4 Schijndel 04GU

-0,06 Elde College Schijndel Kapelbergstraat 6 St Michielsgestel 04GU

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (43)

43

0,15 Fioretti College sgm Kasteellaan 6 St Oedenrode 08QR

0,13 Voortgezet Onderwijs Veghel Kasteellaan 6 Sint-Oedenrode 04SU

0,00 Varendonck-College Kanaalstraat 12-14 Someren 13PE

1,00 Prinsentuin College Ravelijnstraat 4 Steenbergen 21CY

0,39 Mollereum Molenweg 95 Steenbergen 02FY

0,06 B Nieuwentijt College Pierebaan 5 Monnickendam 17VF

0,67 Midden-Brabant College locatie Techniek Reitse Hoevenstraat 12 Tilburg 02IS

0,63 Parkland sgm Schout Backstraat 37 Tilburg 09VG

0,63 ROC De Brabant Groep (sg. De Rooi Pannen) Dr. Ahausstraat 1 Tilburg 25LV

0,61 Sgm Quirijn Gershwinstraat 10 Tilburg 20GD

0,50 2College Wandelboslaan 1 Tilburg 16OX

0,47 Michael sgm voor en econ en admin onderwijs Reitse Hoevenstraat 20 Tilburg 07PY

0,38 Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Tilburg 18XU

0,27 2College Wandelboslaan 1 Tilburg 16OX

0,23 St Norbertus H v Tulderstraat 4 Tilburg 08PZ

0,18 Cobbenhagencollege sgm Brittendreef 5 Tilburg 20UF

0,13 2College Vlierakkerhof 1 Berkel-Enschot 16OX

0,12 ‘t Ruiven school voor VO Vlierakkerhof 1 Berkel Enschot 03NG

0,11 Jozef Oude Dijk 9 Tilburg 04BH

0,10 2College, Jozef Oude Dijk 9 Tilburg 16OX

0,04 Pauluseum sgm Wandelboslaan 1 Tilburg 21GH

0,00 2College Brittendreef 5 Tilburg 16OX

-0,34 Kon Willem II College Tatraweg 80 Tilburg 16MQ

-0,08 Udens College Kennedylaan 22B Uden 06HF

-0,03 Sgm Were Di Stokerwei 2 Valkenswaard 21GV

-0,14 Sgm Were Di Bonifaciusstraat 2 Valkenswaard 21GV

0,23 Voortgezet Onderwijs Veghel Muntelaar 4 Veghel 04SU

0,10 Fioretti College sgm Muntelaar 4 Veghel 08QR

0,03 Zwijsencollege sgm Burg de Kuyperlaan 10 Veghel 04SU

0,00 Sondervick College RK sgm Locht 117 Veldhoven 15BS

0,00 Sondervick College RK sgm Sterrenlaan 165 Veldhoven 15BS

-0,04 Sondervick College RK sgm Blaarthemseweg 87 Veldhoven 15BS

0,36 Maurick College sgm T Brandsmalaan 1 Vught 02QT

0,60 Walewyc Vredesplein 11 Waalwijk 16VK

0,35 Walewyc Vredesplein 11 Waalwijk 02TV

0,29 W v Oranje Coll chr sgm Floris 5 laan 11-a Waalwijk 01GH

0,18 Sgm De Overlaat Eikendonklaan 3 Waalwijk 05AX

-0,05 Dr Mollercollege RK sgm Burg Moonenlaan 5 Waalwijk 16VK

0,78 Chr. Sg. Oude Hoven Munnikenland 27 Sleeuwijk 00YH

0,11 Altena College chr sgm Rijksstraatweg 153 Sleeuwijk 02XS

0,50 Mollercollege Zuidwesthoek O.L.Vrouw t. Duinenlaan 201

Ossendrecht 02FY

0,13 Schelde College E Jennerstr 6 Hoogerheide 02HI

0,10 Mollercollege Zuidwesthoek Edward Jennerstraat 6 Hoogerheide 02FY

0,60 Andel Groen Buitenlaan 2 Andel 21CY

-0,21 Markland Coll sgm Burg Vranckenstr 6 Zevenbergen 06XL

-0,10 SG Breda vestiging Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d Zundert 25GC

0,00 Commanderij College Sleutelbosch 2 Gemert 25MG

0,80 Oudenbosch /MBO-Groen Groene Woud 54 a Oudenbosch 21CY

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (44)

44

-0,23 Markland Coll sgm Beukenlaan 1 Oudenbosch 06XL

0,20 Commanderij College Wijnkelderweg 5 Beek en Donk 25MG

0,04 Dongemond College Kempstraat 15 Made 01IW

0,05 Jan Tinbergen College opb sgm Bovendonk 1 Roosendaal 19EN

-0,03 vestiging Da Vinci College Laan van Henegouwen 16 Roosendaal 20ZK

-0,19 Gertrudiscollege RK sgm Bovendonk 115 Roosendaal 20ZK

-0,28 Norbertuscollege RK sgm Lyceumlaan 10 Roosendaal 20ZK

0,26 Merletcollege Land van Cuyk Grotestraat 144 Cuyk 19RX

0,01 Sg. Stevensbeek Stevenbeekseweg 8 a Stevensbeek 16SW

0,18 Junior College Cranendonk J. van Schoonvorststraat 1 Budel 02ZR

0,23 Carmel College Heesch Schoonstr 34 Heesch 17UT

0,18 Hooghuis Lyceum Schoonstraat 34 Heesch 19XH

-0,03 RK sgm Pius X College Tuinstraat 1 Bladel 03KN

0,16 Brandenberg College Graafstraat 10 Landgraaf 00IE

0,09 Eijkhagencollege Eijkhagenlaan 31 Landgraaf 17JB

0,23 Broekhin Bisschoppelijk College Parklaan 8 c Reuver 14PS

0,02 Sgm Stevensbeek V Bergenstr 1 Bergen 16SW

-0,08 Thomascollege RK AB sgm Hamert 11 Wellerlooi 01GN

0,15 St Jacobus voor Born en omstreken Gr v Loonstraat 39 Born 18DE

-0,34 Romboutscollege Schoolstraat 16 Brunssum 18DO

0,24 Bisschoppelijk College Echt Populierlaan 1 Echt 16PE

0,20 Porta Mosana College Kampweg 37 Gronsveld 27VG

0,09 Jeanne d Arc College sgm Kampweg 37 Gronsveld 17WI

-0,08 Sgm St Michiel J Klijnenlaan 683 Geleen 19PV

0,16 Hezeland College Stiemensweg 40-44 Gennep 18XL

0,05 RK sgm Sophianum Landsraderweg 3 Gulpen 01GL

-0,14 RK sgm St Ursula Bergerweg 21 Horn 17GT

0,90 AOC Limburg (-groen Heerlen) Heldevierlaan 12 Heerlen 21CS

0,21 Herlecollege sgm Heldevierlaan 5 Heerlen 16VM

0,16 Emmacollege locatie Juliana Passartweg 150 Heerlen 05FJ

0,14 Emmacollege locatie Broekland Zandstraat 14 Hoensbroek 05FJ

0,09 Grotius College Akerstraat 115117 Heerlen 02DF

0,06 St.-Janscollege Amstenraderweg 122 Hoensbroek 16SL

0,00 Sintermeertencollege sgm Valkenburgerweg 219 Heerlen 19XS

-0,18 Bernardinuscollege Akerstraat 95 Heerlen 19QC

0,08 Bouwens v.d. Boye College Min Calsstraat 10 Panningen 20LL

0,03 Bouwens v.d. Boye College Dr. Poelsplein 16 Panningen 20LL

0,44 RK sgm St Ursula Tienderweg 101 Heythuysen 17GT

-0,13 Dendroncollege RK sgm Gebr v Doornelaan 124 Horst 25GF

0,11 College Rolduc Elbereveld Elbereveldstraat 105 Kerkrade 23WP

-0,04 Sgm College Rolduc Richerstraat 35 Kerkrade 16TZ

-0,23 College Sancta Maria sgm Elbereveldstraat 105 Kerkrade 17WW

0,39 Trajectum College Maastricht sgm A v Scharnlaan 200 Maastricht 25KY

0,14 Trichter College Tongerseweg 135 Maastricht 20CW

0,13 Montessori College Maastricht Eenhoornsingel 100 Maastricht 20CU

0,05 Stella Maris College, locatie St. Michaël Anjelierenstraat 40 Maastricht 20IS

-0,03 Sint Maartenscollege Noormannensingel 50 Maastricht 20HB

-0,30 Porta Mosana College Oude Molenweg 130 Maastricht 27VG

-0,30 Porta Mosana College Nijverheidsweg 25 Maastricht 27VG

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (45)

45

-0,30 Jeanne D’Arc College Maastricht-Gronsveld Oude Molenweg 130 Maastricht 17WI

-0,39 Euro College sted sgm Hunnenweg 4 Maastricht 11EE

-0,21 Stella Maris College Parallelweg 56 Meerssen 20IS

0,22 AOC Limburg Past. v.d. Steenstraat 5 Nederweert 21CS

0,05 St Willibrordus Past v d Steenstraat 5 Nederweert 00PI

0,65 AOC Limburg (-groen Roermond) Jagerstraat 6 Roermond 21CS

0,03 Bissch Col Schondeln RK sgm Heinsbergerweg 184 Roermond 03XF

-0,09 Stedelijk Lyceum Jagerstraat 2 Roermond 16BK

-0,21 Bisschop College Broekhin B Boumanstraat 30 Roermond 14PS

-0,19 Groenewald Proosdijveld sgm Kinskystraat 15 Stein 20KA

0,23 Bisschop College Broekhin Peelveldlaan 60 Swalmen 14PS

0,26 Maartenscollege sgm Bergstraat 58 Tegelen 16XD

0,20 College de Molenbossen Molenbossen 1 b Venlo 19HR

0,13 College Den Hulster sgm Waterhoenstraat 44 Venlo 16XD

0,11 Thomascollege RK AB sgm Hogeweg 24 Venlo 01GN

-0,05 Blariacumcollege, locatie Maasland H. Consiencestraat 46 Venlo 19HR

-0,17 Blariacumcollege sgm Burg Gommansstraat 224 Venlo 19HR

-0,14 Raayland College Leunseweg 6 Venray 25FY

0,60 Het Kwadrant Thornstraat 7 Weert 02ZR

0,21 Bisschoppelijk College sgm Nelissenhofweg 1 Weert 02ZR

0,08 Philips v Horne sgm Wertastraat 1 Weert 18DD

-0,10 Philips v. Horne sgm. Thornstraat 7 Weert 18DD

0,34 Stella Maris College Roevoetsstraat 1-a Valkenburg 20IS

0,13 Da Capo College Broeksittarderweg 45 Sittard 02MY

0,05 DaCapo College Rijksweg Zuid 70 Sittard 02IB

0,50 OSG Echnaton - Helen Parkhurst (Dalton) Bongerdstraat 1 Almere-Stad 16AW

0,47 Baken Park Buñuellaan 4 Almere-Stad 01FP

0,26 Opb sgm Echnaton Zwolleweg 1 Almere 16AW

0,19 Osg De Meergronden Marktgr 65 Almere 17DN

0,11 Oostvaarders College A Boekenweg 3 Almere 24RW

0,70 Lelystad -groen De Tjalk 25-58 Lelystad 25GV

0,46 Sgm Lelystad Kofschip 1 Lelystad 18DQ

0,45 OSG De Rietlanden Grietenij 22-02 Lelystad 18GC

0,30 Arcus ISG Archipel 1106 Lelystad 00ZO

0,20 Ichthus College sgm Jupiterweg 25 Dronten 02VB

0,16 Almere College Educalaan 6- 8 Dronten 01XN

0,34 Prins Willem Alexander Godenstedter Strasse 59 Zeven 20NS

Totaaloverzicht gemiddeld verschil in becijfering tussen het - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6379

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.